28.6.16

Sodan vaikutus kemiaan

Säkeniä 9, 1916

Nykyinen sota on aikaansaanut suuren harppauksen kemian kehityksessä. Sodan tärkeimmät välineet, räjähdysaineet, näet valmistetaan kemiallisen prosessin kautta. Räjähdysaineiden kysyntä on hirvittävän suurta. Kaikkia mahdollisia nopeistavia keinoja oli keksittävä tuotannon enentämiseksi. Muitakin kiihottavia tekijöitä ilmaantui. Esimerkiksi Saksa, joutuessaan eristetyksi muista maista, ei saanut kaikkia tarveaineita. Räjähdysaineiden valmistamisessa välttämätön tarveaine on salpietari. Sitä tuodaan Chilestä. Englanti katkasi sen Saksaan viennin. Nytpä joutuivat saksalaiset kemistit lujille. Salpietaria oli osattava valmistaa kemiallisesti. Suurien ponnistuksien perästä kemistit keksivätkin menettelyn, jonka avulla salpietari osataan valmistaa ilmasta. Samaten muittenkin räjähdysaineiden valmistamiseen tarvittavien kemiallisten aineitten valmistaminen joutui parannusten alaiseksi. M. m. erästä räjähdysaineissa tarvittavaa ainetta, "toluol'ia", ryhdyttiin entistään tarkemmin valmistamaan koksista. Uusia n. s. koksiuunia rakennetaan yhtenään. Kokseista eristetään ihmeteltävän tarkasti kaikki aineet mitään ei panna hukkaan. Paitsi räjähdysaineitten valmistamiseen tarvittavien kemiallisten aineitten kehityksessä tapahtunutta harppausta, huomaamme sitä vielä väriaineteollisuuden alalla. Ja erikoisesti Amerikassa.

Amerikassa on tähän saakka pantu pääpaino yleensä vain käytännölle. Teoria on syrjäytetty. Niinpä Amerika on ollutkin riippuvainen esim. hyviin väriaineisiin nähden Saksasta. Saksassa on väriainekemiaan uhrattu vuosikymeniä. Turhalta näyttävää teoriaa on perusteellisesti kehitetty. Sieltäpä saatiinkin myös parhaat väriaineet. Kun sota syttyi, ei Saksasta enää saatukaan Yhdysvaltoihin väriaineita. Täällä pula. Samalla oltiin pakotettuja turvaantumaan omiin valmisteihin. Väriaineteollisuudessa tapahtuu vilkastus. Nyt ymmärrettiin, miten paljon oli laiminlyöty, Kun ei perusteellisesti oltu tutkittu kemian teoreettistakin puolta. Nyt ryhdyttiin kiireimmiten kehittämään kemiaa.

Amerikan väriaineteollisuudessa huomaammekin suurta edistystä. Kemiallisia tehtaita on syntynyt toinen toisensa perään. Koneitten, valmistuksen, y. m. alalla on tapahtunut sellaista edistystä, jota muutama vuosi sitten ei olisi uskaltanut uneksiakaan.

Kemian kehitykseen täällä on toiselta puolen vaikuttanut myös se, että täällä jouduttiin suunnattomassa määrässä valmistamaan räjähdysaineita. Liittolaismaat eivät itse kyenneet riittävästi valmistamaan itselleen räjähdysaineita. Senvuoksi tilattiin Yhdysvalloista. Alussa täyllä oltiin ymmällä tilausten suhteen. Vain noin viisi prosenttia tilauksista kyettiin valmistamaan. Kun voitto ja kysyntä oli suurta, tapahtui tälläkin alalla nopea kehitys. Nykyään jo voidaan täyttää yli 20 prosenttia niistä räjähdysainetilauksista, mitä liittolaisvallat antavat.

Sota saa hirveitä aikaan. Se kukistaa kansoja, työntäää miljoonia kuolemaan ja kurjuuteen. Mutta toiselta puolen, joskin hirvittävän kalliista hinnasta, nopeistuttaa se kehitystä. Se luo pakon. Koneteollisuudessa ja kemian alalla tämä pakotus on niin suuri, että muutamassa vuodessa näemme kehityksen harppaavan jättiläisaskelin eteenpam.

Tämän kirjotuksen yhteydessä olevat kuvat näyttävät meille sodan kohottaman kemian edistymistä Amerikassa. Useat kemialliset tehtaat, jotka ennen sotaa olivat puoli nukuksissa, käyvät nyt "täydellä höyryllä" ja vievät kehitystä eteenpäin.
Väriaineitten valmistus Yhdysvalloissa.

Näillä sivuilla olevat kuvat osottavat erään väriainetehtaan sisustaa. Tehtaassa on suurella kiireellä alettu kehittää väriaineteollisuutta, kun Saksasta ei sodan takia voida tuoda väriä. Kuvat vasemmalta oikealle: keittoammeet mustaa ja punasta hiilitervaa varten; värin raavuttaminen väripuristimesta, jonka jälkeen se menee kuivausuuneihin; väri otetaan myllyistä: aniliiniöljyn erittelijä. Alakuvat, vasemmalta oikealle: väri-"leipomo"; hiilitervatuote otetaan siivilästä, ennenkuin se pannaan värlpuristimeen; rohdosvalmistuslaitoksen sisäkuva; bensiinin valmistus. Keskikuvat, vasemmalla: väriammeet puhdistetaan vieraista aineista; oikealla kuivattuja värivalmistusaineita.


Ei kommentteja :