20.6.16

Kirjojen sisällys ja selkä.

Suomen kirjakauppa 1, 15.1.1916

Selaillessani näkyväisiä muistojanikirjateollisuusnäyttelystä Leipzigissä v. 1914 sattui käteeni lehtinen, jossa selostetaan uutta tapaa merkitä kirjoja niin, että jo niiden ulkoasusta huomaa, mihin aineryhmään sisällys kuuluu. Koska oletan asian tarjoavan lehden lukijoille mielenkiintoa ja koska siitä minun tietääkseni ei ole meillä yleisemmin puhuttu eikä kirjoitettu, uskallan tehdä siitä vähän selkoa.

Lehtisessä kerrotaan ensin että monessa amerikkalaisessa kirjastossa sekä bibliograafisessa laitoksessa Brüsselissä on otettu käytäntöön n. s. Deweyn rekisteröimisjärjestelmä ja otaksutaan, että tämä järjestelmä tulee aikaa myöten yleisesti käytäntöön. Niitä varten, joille Deweyn rekisterijärjestelmän käsite on outo, esitetään
allaolevia tietoja:

Ihmisten koko tietämys jaetaan kymmeneen ryhmään, jotka merkitään numeroilla 0-9. Näiden numeroiden merkitys käy selville seuraavasta taulukosta:
0 Yleiset aineet
1 Filosofia
2 Uskonto
3 Kansantalous ja lakitiede
4 Kielitiede
5 Luonnontiede ja matematiikka
6 Sovellutettu tiede ja taide
7 Kaunotaiteet
8 Kirjallisuus
9 Historia ja maantiede

Jokainen näistä pääryhmistä jaoitetaan taas korkeintaan kymmeneen toisen asteen ryhmään, joiden numerot liitetään ensinmainittuihin numeroihin. Tämä jaoitus on varsin hyvin mahdollinen, jos 0:sta alkaen 8:aan asti menetellään loogillisesti ja sitte 9:n alle yhdistetään kaikki muut alaryhmät; erinäisissä tapauksissa jää alaryhmien luku vähemmäksikin kuin kymmenen, joka seikka ei järjestelmään vaikuta mitään Jaoittelua jatketaan niin kauan, kuin tarve sitä vaatii. Perussääntönä on, että jokainen jäsentely käsittää korkeintaan kymmenen ryhmää, joilla kullakin on vain yksi numeromerkki (0-9). Tämän perusteella voidaan eri ryhmien numerot kirjoittaa aivan yksinkertaisesti vieretysten, koska niiden järjestys sitte selviää siitä paikasta, joka niillä on kokonaisluvussa, aivan kuin kymmenysluvussa.

Näin syntyneiden numeroiden selvitykseksi esitetään seuraavat esimerkit:
5 Luonnontiede ja matematiikka
51 Matematiikka
52 Tähtitiede
521 Teoreettinen tahtitiede
522 Käytännöll.
523 Selostava
5233 Kuu
52334 Kuun pinta, vuoret, tasangot
52338 Kuunpimennykset

Joka haluaa näistä asioista tarkempia tietoja, voi saada niitä kirjasta Bührer & Saager "Die Weltregistratur", jonka on kustantanut "Brüeke" München'issä.

Edellä mainitut numerot on tarkoitus painattaa kirjojen nimilehtiin. Nyt nousee kysymys siitä,
miten nämä Deweyn numeroluvut voitaisiin havainnollisesti esittää ulkonaisestikin, kirjan selässä, niin että, kirjan ollessa esim. hyllyllä, voisi jo etäältä nähdä, mihin aineryhmään se kuuluu. Numeroiden yksinkertaisesta painattamisesta kirjan selkään ei olisi suurta hyötyä, koska niitä ei voisi kaukaa eroittaa toisistaan. Sitä vastoin saamme heti silmäänpistävän numerokuvan, jos valitsemme kymmenen erilaista, keinotekoisessakin valossa hyvin toisistaan eroavaa väriä, annamme jokaiselle värille määrätyn numeron o:sta 9:ään ja teemme Deweyn numeroluvut havainnollisiksi sillä tapaa, että asetamme kirjanselkään vastaavan värisiä nahkakilpiä, joista kirjanselän yläosaan pantu nahkakilpi vastaa luvun ensimäistä numeroa ja alaosaan pannut eriväriset kilvet vastaavat luvun muita numeroita samassa järjestyksessä. Kirjanselän perusvärin tulee tietysti olla sellainen, että kaikki kymmenen väriä siitä hyvin eroavat.

On selvää, että tällä tavoin ulkonaisesti merkityt kirjat tuottaisivat monessa suhteessa helpotusta esim. kirjastoissa ja kirjakaupoissakin.

Pitkän etsiskelyn ja kokeilun perusteella on myös löydetty ne kymmenen väriä, jotka ovat osoittautuneet sopiviksi tarkoitukseen. Nämä värit vastaavat numeroita 0-9 seuraavalla tavalla:

Valkea = 0 (Yleiset aineet)
Ruusun väri = 1 (Filosofia)
Punainen = 2 (Uskonto)
Vaaleanruskea = 3 (Kansantalous ja lakitiede)
Tummanruskea = 4 (Kielitiede)
Vaaleanvihreä = 5 (Luonnontiede ja matematiikka)
Tummanvihreä = 6 (Sovellut. tiedeja taide)
Sininen = 7 (Kaunotaiteet)
Harmaa = 8 (Kirjallisuus)
Musta = 9 (Historia ja maantiede)

Ylempänä mainitussa näyttelyssä oli nähtävänä kirjoja, joiden selässä Deweyn numerojärjestelmä sanotulla tavalla kirjansitojan avulla oli tehty havoinnolliseksi. Jos asia katsotaan tarkoituksen mukaiseksi, saanemme kai ennen pitkää siitä tietoa. Silloin kai annetaan jonkun kansainvälisen laitoksen toimeksi tehdyn ehdotuksen kehittäminen ja sen yleisesti käytettäväksi saattaminen, ennen kaikkea lopullisesti määräämällä käytettävät värivivahdukset.

J. V. B.

Ei kommentteja :