20.2.16

Titanvalkoinen

Maalarilehti 1-2, 1.3.1923

(Svensk färgeteknisk tidskrift'istä)

Kun on ilmennyt epätietoisuutta ja harhaanmeneviä käsitteitä Titanvalkoisen kokoomuksesta, on Titanvalkoisen tehdas Svenska färgteknisk tidskriftille lähettänyt näytteitä mainitusta väristä ja pyytänyt lehden lausuntoa. Lehti on antanut värin pätevän ja monipuolisen kokeilun alaiseksi ja saanut siitä seuraavat selitykset.

"Kronos" titanvalkoinen on väriaine joka on valmistettu titandioksiidin perustalla, TiO2. Aines valmistetaan kahtena lajina, "Ekstrana" ja Standartina".

"Ekstra-lajin muodostavat titandioksiidi, bariumsulfati ja vähäiset määrät kaliumyhdistelmiä. Näistä kaikista aineista esiintyy titandioksiidi hallitsevana, ja saadaan tämä aine kemiallisella menettelyllä titani-rautakivestä, ilmenitistä. Titandioksiidin valmistuksen ja tasoituksen tapahtuessa syntyy kemiallisen muodostuksen johdosta bariumsulfaattia samoin pieniä eriä kalsiumi-yhdistelmiä, käytetyistä kemikalioista. "Standard"-- laji on samaa kemiallista tulosta jasamoista aineista kuin "Ekstra", mutta esiintyy hiukan erilaisissa olosuhteissa. "Standard"-lajissa nimittäin esiintyy bariumsulfaatti, valmistumistapauksen varrella kemiallisena "Blanc fix"inä, samalla kun titandioksiidi yhdistetään siihen molekyylisenä. "Ekstra" ja "Stand- ard" eroittuvat siis toisistaan siinä että niiden titandioksiidipitoisuus on eri suuruinen jonka johdosta "Ekstra" esiintyy paremmin peittävänä. Kuumentamalla väriainekset korkeassa kuumuudessa, kehitetään niiden valontaittamiskyky korkeimmilleen.

Näitä väriaineita nimitetään sitten "Kronos"-Titanvalkois-X-väriaineiksi. Ja nämä väriaineet omistavat huomattavasti suuremman peittokyvyn kuin mitkään muut valkoiset väriainekset. Niillä on vielä ominaisuutena alhainen ominaispaino, ja hieno, notkea sitovaisuus. Tämän lisäksi on niiden värivivahdus loistavan valkoinen mutta lämmin ja ovat ne vahvoja kestämään valon ja ilman vaikutuksia vastaan. Kemiallisesti ovat Titanvalkois- X-väriainekset erittäin lujia kaasuja, happoja ja ilmanvaihdoksia vastaan.

"Kronos" Titanvalkois- X-väriaineksia annetaan m.m. kaupaksi "Kronos" Titanvalkoinen Ekstra, A. ja "Standard" A, joihin on sekoitettu 25 sadasosaa sinkkivalkoista. Näitä esiintyy kuivana ja öljyyn sekoitettuna tahtaana.

Titan-X-väriaineen tapainen väri tarjoaa väritehtailijoille sen ison edun, että he voivat valmistaa tuotteen joka sopeutuu sekoitettavaksi mihin sekoitusainemäärään tahansa. On kokeiltu erilaisia öljyyn sopeutuvia aineita. Mutta paras on tietenkin se joka värinä on itsenäinen aine. "Kronos" A ainekseen on sekoitettu sinkkiä käytännölliseksi lisäksi, eikä peittokyvyn lisäämiseksi. Sinkkivalkoisen ominaisuudet muutoin ovat tunnetut. Se on väriaines, joka öljyyn sekoittaessa ja jonkun aikaa kuivaneena seisottuaan, kemiallisten vastavaikutusten kautta muuttuu murtuvaksi. Titanvalkoisen sekoittuessa öljyyn ei tätä kemiallista suhdetta väriaineksen ja öljyn välillä synny, vaan pysyy puhtaalla titanvalkoisella sivelty pinta aina nuorteana ja murtumattomana. Väripinta tulee tästä syystä aina esiintymään tasaisena ja tasaisesti kuluvana ja tarjoaa se vuosien kuluttua hyvän pohjapinnan uudistettavalle maalaukselle.

Kysymyksen ollessa mikä väriaines olisi paras käytettäväksi, määrää usein paikka ja olosuhteet mitä väriä on käytettävä. Tällöin on laskettava onko maalaus tarkoitettu koristeelliseksi tai missä määrin väriä tahdotaan ensisijalla peittämään. Kaksi esitettyä lajia Titanvalkoista omistavat loistavimman valkoissoinnun ja isoimman peittokyvyn. Englannissa käytetään erikoisella halulla, huolimatta lajin korkeammasta hinnasta, Titanvalkoisen "Ekstra"-lajia, sillä selityksellä, että peittävin valkoinen väri jokaisessa muussa suhteessakin vastaa parhaiten tarkoituksensa. Titanvärin iso peittokyky ei muuten tule parhaisiin oikeuksiinsa jos ei siihen käytetä tarpeeksi öljyä, että sitovaisuus pysyisi ehtymättömänä. Näin käytettynä riittää sama määrä titanvalkoista enempään sekoitukseen ja laajempaan pintaan kuin sinkkivalkoista käyttäessä. Jos titanvalkoista käytetään vähään öljyyn sekoitettuna, täytyy pohjan sitten olla sileän ja hyvin kyllästetyn. 

Ei kommentteja :