24.12.15

Wärien maastawienti.

Kokkola 3, 11.1.1916

(S.H.) Tullihallitukselle saapuneen tiedon mukaan on aniliiniwärien ja kaikenlaatuisten wäriaineden, lukuunottamatta kiwennäis- ja maawärejä sekä rautamönjää, wienti kielletty kaikkien keisarikunnan rajojen yli.

Ei kommentteja :