10.12.15

Värien ja värjäysaineitten tuonti vähentynyt.

Kauppalehti 145, 27.6.1929

Viitenä viimeksikuluneena kuukautena tuotu näitä tavaroita 23.7 milj. markan arvosta, vastaten 25 milj. markkaa vuotta aikaisemmin.

Kauppalehden saamien tietojen mukaan on värien ja värjäysaineitten tuonti maahamme kuluvan vuoden viiden ensi kuukauden aikana ollut viime vuoden vastaavan ajan tuontia pienempi. Kaikkiaan on näitä tavaroita tänä vuonna tuotu 23.7 milj. markan arvosta, viime vuoden 25 milj markan arvoisen tuonnin asemesta. Lyijy-, sinkki-, litoponi- ja baryyttivalkoisen tuonti on viime vuoteen verrattuna vähentynyt 1,354;5tä 1,061 tonniin, punamullan 605:stä 512 tonniin ja erilaisten tervavärien ja väriuutoksien, joihin on lisätty liuotin- tai peittausaineita, 131:stä 108 tonniin. Tuontiarvot ovat alentuneet vastaavasti 8.7:stä 6.8:aan, 0.9;stä 0.8:aan ja 9.3:sta 8.9 milj. markkaan. Suurin osa tuonnista on tullut Saksasta, ja on tuonti sieltä hiukan lisääntynyt, sillä tämän-vuotinen tuontiarvo, 16.8 milj, markkaa, on jonkun verran viimevuotista suurempi.

Värien ja värjäysaineitten vienti maastamme on aivan mitätöntä; tämän vuoden tammi—toukokuun vientiarvo on ainoastaan 70,000 markkaa. Viime vuoden vastaavan ajan vienti oli vieläkin pienempi, 55,000 markan arvoinen. Vienti on suuntautunut ensisijassa Saksaan ja sitten Viroon.

Ei kommentteja :