30.12.15

Städernas polisinrättningar.

Kotka Nyheter 19, 8.6.1918

I senaten utarbetas för närvarande proposition till lantdagen angående organiserandet av polisinrättningarna i landets städer.

Enligt förslaget bleve polisen en statspolis, ej kommunal sådan, som avlönas av staten och resp. stadskommun. Fördelningen av avlöningen mellan kommunen och statsverket verkställes enligt grunder, som prövas kunna överensstämma med rättvisa och billighet. Om kommun ej åtnöjes med fastställd andel i polisinrättningens avlöning, kan besvär över fördelningsgrunden anföras hos högsta förvaltningsdomstolen. Samma rätt tillkommer även statsverket.

I varje stad tillsättes en ordningsnämnd bestående av tre personer, en utsedd av magistraten inom sig och tvenne av stadsfullmäktige utsedda personer, vilka utses bland fullmäktige. Denna ordningsnämnd står som rådgivande myndighet vid sidan av polismästaren och sammanträder på uppmaning av denna eller landshövdingen.

Ärendet har ännu ej slutbehandlats inom senaten.

Förslag har inom senaten uppgjorts angående uniformering av manskapet vid polisinrättningarna.

Förslaget upptager rock av mörkgrått tyg med blanka knappar av vit färg med stadens eller länets vapen. På rockens framsida fyra fickor. Benkläderna svarta. Skodonen stövlar eller snörkängor. Huvudbonaden utgöres av hjälm eller mössa av armémodell i uniformsrockens färg. Som beväpning föreslås revolver och sabel av armémodell samt gevär. Ridande polisen bär sporrar och kavallerisabel.

Ei kommentteja :