23.10.14

Kauppatietoja. Parkitusaineet.

Suomen nahkurilehti 4, 1910

Ne helpot parkitusaineiden hinnat mitä viime kesänä Suomessa oli, voipi ajatella tänä kesänä hiukan nousevan. Nousu tulee vielä riippumaan siitä minkälainen näyttää vuoden tulo olevan. Jos vuoden tulon toiveet ovat hyvät ja muutenkin liikeelämä menee sitä rataansa, jota se nyt menee, niin kaikesta päättäen voipi uskoa maassamme parkitusaineiden hinnan jonkun verran nousevan. Jos parkitus aineiden hinnat tuntuvasti nousevat, niin on maamme nahkureiden käännettävä suurempaa huomiota kuusenparkkiin, sillä kuusenparkki sisältää saman verran parkitus- ja sokeriainetta kuin maassamme löytyvät toisetkin parkkiaineet, ollen kuitenkin hinnaltaan tuntuvasti helpompaa. Useammat ulkomaalaiset parkitusaineet ovat hinnoiltaan kohonneet, samoin on myöskin käynyt parkitusaineita sisältävien ekstraktien kanssa. Yleensä voipi siitä liike-elämän kulusta mikä meillä nyt on tehdä sen johtopäätöksen ettei ulkomaalaiset parkitusaineet ja ekstraktit tule läheisemmässä tulevaisuudessa alenemaan, sitävastoin kaikki merkit viittaavat siihen, että hinnat voipi vielä jonkun verran kohota. Afrikasta tulleen tiedon mukaan on siellä tämän vuoden parkin saanti ollut pienempi kuin odotettiin. Siciliassa on parkin saanti keskinkertainen ja osittain siitäkin vähäisempi. Saksassa toivotaan saatavan riittävästi tammen- ja kuusenparkkia.

Ei kommentteja :