27.7.14

Neuwo willojen menettämisestä.

Sanomia Tampereelta 26, 25.6.1866

Meillä oli wiimes wuonna Turuun Sanomissa lähetetty neuwo miten willoja pestään ja niiden kanssa menetetään, että ne tulisiwat semmoisiksi kuin hyödyllinen on. Ehkä sitä kaikki ei hawainneet -  elikkä ei enää muista, niin tahdomme taas tässä omassa Sanomassa kertoa: "Tampereen wanha willa-kehru tehdas" saa täten muistuttaa Yleisöä ja erittäinkin niitä, jotka tuowat willoja tehtaaseen kehrättäwäksi, että willoja pestessä eiwät rutista ja wanuta niitä niin että ne kuiwana owat enemmän huowan kappalten kuin willan näköisiä. Sillä lailla walmistetuista willoista ei loskaan saada tasasta ja wahwaa lankaa, waan täytyy willat ennen kehräystä ikään kuinn jauhaa pieniksi, joten nilden luonnollinen pituus haaskataan. Muutamat taitawat ajatella että kyllä tehtaassa niistäkin lankaa saadaan, ja en minä kuitenkaan omista willoistani saa, waan kaikki sekotetaan ja kun ne menewät toisen myötä, jonka on parempia, niin saan minä sitenkin parempia eli hywiä lankoja, josta syntyy huolimattomuus ja se taas muuttuu tawaksi. Allekirjoittaneen willa-kehru tehdas, joka juuri on aiwottu langan kehräykseksi yhteiselle kansalle ja sen wuoksi warustettu isommilla ja wähemmillä koneilla wähempiä ja eri willalaija warten, saa wakuuttaa että samoista willoista, kun tuodaan saadaan lanhat, tuotakoon niitä sitten 3, 5 eli 10 naulaa j. n. e., ja tahdon aina ahkeroita saawuttaa itselleni kunniaa ja hyödyttää niitä, jotka jotakin tuowat kehrättäwäkseni. Seuraawa tapa meidän tawallisten willain pesemisessä on soweliain: padassa eli kattilassa sulatetaan wedessä suolaa (suolalaukkaa) eli hienomille willalajille soodaa niin paljon että wesi sormissa tuntuu liukkaaksi ja lämmitetään niin lämpimäksi kuin käsi sallii eli noin 50 asteesen, ei lämpeemmäksi, sillä siitä willat tulewat karheiksi ja raswa keittyy kiinni niin ettei sitä sitten millään lailla saada pois, eikä wäri aineet woi niihin enää oikeen kiintyä. Sitte kaadetaan tätä suolawettä willain päälle saawissa ilman rutistamista ja hieromista ja pidetään ½ eli 3/4 tunniksi; willat otetaan sitte ulos niin pikaisesti kuin suinkin mahdollista hautouksesta ja lasketaan koriin (koppaan) joutusasti ja wielä  lämpimänä puhtaaseen weteen, kylmään etenkin juoksemaan weteen, puhtaaksi wirutettawiksi, (jota kylmempää wesi on, sitä walkosemmiksi willat tulewat). Sitte otetaan ne ylös rutistamata ja wäantämätä ja paunaan kuiwuun. Tällä tawalla tulewat willat kerliöiksi ja selwiksi, ja siitä saadaan hywiä ja kelwollisia lankoja, joten myös langat walkaistessa tulemat walkoisia.Lyhykäisesti saan tässä myös ilmoittaa, että hinta lankain kehräyksestä on tästä ettei päin seuraawa: pestyistä walkosista willoista 45 penniä, harmaista 47 penniä [], pesemättömistä walkoisista 48 pennia walmiista lankanaulasta, 2 eli 3 kertaisista walkoisista peitto eli sukka langoista 60 pennia. Wärjattyin willain kehrupalkka 50 penniä [] , niin myös waihetetaan puhtaaksi pestyillä willoilla walmilta lankoja 48 pen. wälirahalla walkolsista ja 50 penn. harmaista. Sekä myydään walaistutta ja walkasemattomia puoliwillasia flanellia, walkosia, sinisiä ja lampaan-harmaita lankoja 3 markkaa naulalta ja isommissa osissa alennetuilla hinnoilla, walaistuita ja walkasemattomia kerratuita sopiwia sekä sukka että huiwi langaksi, moniin erinäisiin hintoihin. Tampereelta, kesäkuuta 1866.
Tli. Peterson.

Ei kommentteja :