1.7.14

Konstgjord indigo.

Aftonposten 205, 6.9.1898

En bland de viktigaste företeelserna på senare tider inom den kemiskt-indlustriella världen är införandet i marknaden af konstgjordt indigo - som bekant den vackraste och mest hållbara blåa. färg vi äga. Den har hittils vunnits i de tropiska delarna af Asien och förts till Europa istor mängd samt för höga belopp, ända till många miljoner mark. Varans högapris har framkallat otaliga försök att eftergöra densamma. Dessa misslyckades ända till år 1880, då en tysk kemiker lyckades utröna indigomolekylens  byggnad. Ej ens efter denna upptakt har raan kunnat efter göra den äkta indigon till ett så lågt pris, att den konstgjorda produkten förmått konkurrera med den naturliga, förrän en fabrik i Ludwigsberg i Baden sistlidne höst imarknaden utsände ett ämne, som besitter de nödigaegenskaperna. Detta skall själffallet framkalla ett prisfall å den naturliga indigon. Den sistnämdes öde är emellertid besegladt, och den tid skall komma då man talar om äkta indigo på samma sätt som man länge sedan talatom krapprödt, som för 30 år sedan utträngdes af anilinet.

Ei kommentteja :