5.3.12

Wärjääminen.

Pellervo 4, 1901

Wiime numerossa annoimme muutamia yleisiä neuwoja wärjäämisessä kaswiaineksilla, setä selitimme,
miten wärjääminen tapahtuu muutamain puulajikuorien awulla. Tällä kertaa tahdomme kertoa, miten erilaisia
yrtti- ja jäkälälajeja käytetään tähän tarkoitukseen.

Kanerwa. Kun kanerwa on kaswanut uusia wesoja, leikataan nämät ja kuiwataan; myös woi niitä käyttää tuoreina. Kanerwaa woi wärjäämiseen käyttää, kunnes se alkaa kukkia.

3 kiloa tätä kaswia keitetään 3-4 tuntia; alunoitu lanka keitetään siiwilöidyssä uutoksessa ½-2 tuntia, riippuen
siitä tahdotaanko wäri tummaksi wai waaleaksi. Antaa willalle ja pumpulille woimakkaan keltaisen wärin. Jos keittämistä uudistetaan useampi kerta samassa tai uudessa uutoksessa sekä annetaan langan joka keittämisen wälillä kuiwaa, saadaan kauniita pronssikeltaisia wärejä. Jos kanerwaa keitetään rautapadassa tulee wäri wihreänkeltaiseksi.

Lieko kerätään kewäällä ja kuiwataan. Kaswista otetaan 1 kilo ja keitetään hywästi 3-4 päiwää peräkkäin, jonka jälkeen uutos siiwilöidään ja alunoimaton lanka pannaan siihen. Uutos lankoineen saa taasen seistä 3-4 päiwää ja keitetään kerta päiwässä. Kaunis harmaankeltainen wäri. Keittämällä näin wärjättyä lankaa miedossa sinipuulastu-uutoksessa saadaan kaunis tum[m]ansininen wäri.

Suolaheinä. Lehdet ja warsi käytetään tuoreina ennen kukkimista. Rautapata täytetään suolaheinällä ja annetaan kiehua tunti. Siiwilöidyssä uutoksessa keitetään alunoimaton lanka yksi tunti ja saa se silloin harmaanwihreän wärin. Kun se sitten keitetään wahmassa sinipuulastu-uutoksessa saa lanka kauniin ja pysywäisen, mustan wärin.

Ahomatara. Ahomataran juuria kootaan ennen kukkimista, puhdistetaan ja kuiwataan. Juuret leikataan hienoiksi ja keitetään yhdessä langan kanssa, jota on alunoitama joko yksinomaan alunalla tai 200 g:ssa alunata ja 75 g:rssa wiinikiweä. Kaunis punainen wäri. Jos wäri tahdotaan tummaksi on käytettäwä sama paino juuria ja lankaa.

Kiwisammal (kiwentiera). Jäkälä ja lanka pannaan kerroksittain kattilaan tai pataan; wettä kaadetaan siihen sen werran että se hywin peittää jäkälän, sekä keitetään hiljaan 4-6 tuntia ja annetaan olla uutoksessa, kunnas se on jäähtynyt. Jos keittämistä uudistetaan useamman kerran, saa lanka hywin tumman wärin. Jos keittäminen tapahtuu kuparikattilassa, tulee wäri keltasen ruskeaksi, mutta rautapadassa punaisenruskeaksi.

Ei kommentteja :