14.3.12

Varovaisuutta leikkikaluja ostettaessa ja käytettäessä.

Suomen terveydenhoito-lehti 4, 1899
Kotikasvatus 10, 1908

Lienee paikallaan huomauttaa muutamien leikkikalujen vaarallisuutta. Ne voivat olla lapsille vaarallisia sekä värinsä, muotonsa että muiden ominaisuuksiensa kautta.

Karamellitehtailijoilta on kielletty värjätä vaarallisia makeisiaan metalliväreillä. Mutta leikkikalujen ja värikakkujen suhteen ei voida noudattaa sellaista kieltoa. Vaaralliset metallivärit ovat sekä halvemmat että koreammat kuin vaarattomat kasvivärit. Ne ovatkin päässeet laajaan käytäntöön.

Japanilaiset puu- ja paperikalut, kuten varjostimet, viuhkat y. m. s. ovat varsinkin usein maalatut arsenikkipitoisilla väreillä. Kun nämä ovat päältä lakeeratut, niin ei niiden tosin pitäisi olla vaarallisia, ennenkuin ne murtuvat. Mutta lapset saavat pian värin irti varsinkin semmoisista kaluista, joita he pureksivat. - Lyijyä on usein keltaisissa väreissä, niinkuin kromikeltaisessa, sitroonakeltaisessa, keisarikeltaisessa, pariisinkeltaisessa. Mutta lyijy on, kuten tunnettu, varsin myrkyllistä, jos sitä suuremmassa määrässä tai pitemmän ajan kuluessa tulee ruumiiseen. - Kuparisuoloja on myös muutamissa väreissä, eikä näitä silloin voi ensikään pitää vaarattomina.

Siis ei saa antaa lasten pureksia koreavärisiä leikkikaluja, varsinkaan japanilaisia.

Kauniiden käärepaperien tehtailijat tunnustavat myös, että nämä usein värjätään vaarallisilla väreillä. Vuonna 1891 tutkittiin Mynchenin kuninkaallisessa tarkastuslaitoksessa 181 käärepaperin näytettä. Näistä huomattiin 32 värjätyiksi arsenikkipitoisilla kupariväreillä, useimmin n. k. Schweinfurtervihreällä. Vuonna 1892 huomattiin 14% samassa paikassa tutkituista käärepapereista myrkyllisiksi. Kun sellaista koreaa paperia käytetään myös karamellien käärepaperina, niin on katsottava, etteivät lapset pureksi karamellipaperia. Voihan sattua, että lapset käärepaperista tekevät purusuttia.

Erittäin varovainen täytyy myös olla gummikalujen suhteen. Harmaissa gummi-esineissä on lyijyä ja sinkkioksiidia. Tämän voi näyttää toteen esineiden painon nojalla. Gummi semmosenaan on keveätä, mutta mainittujen metallien sekoittumisesta se tulee raskaaksi. Sekoittamaton gummi pysyy veden päällä, mutta metallisuolojen sekainen painuu pohjaan. Läpeensä värjätyistä gummitavaroista ovat mustat useimmin vaarattomia, sillä ne ovat noella värjätyt. Samoin voi sanoa niistä, jotka ovat läpeensä punaiset tai ruskeat, sillä ne ovat värjätyt rikkiantimonilla, joka ei liukene sylkeen.

Mutta sitäpaitsi on kaupassa, varsinkin leikkikalukaupoissa joukko gummitavaroita, jotka ovat päällystetyt koreilla, myrkyllisillä, lyijyä, sinkkiä ja elohopeaa sisältävillä väreillä (lyijyvalkoisella, sinkkivalkoisella, kromikeltaisella, sinoberilla). Kun lapset pureksivat sellaisia tavaroita, saavat he helposti väriä sisäänsä.

Gummitavaroita ostaessa voi siis muistaa seuraavia käytännöllisiä sääntöjä: 1) gummi, joka pysyy veden päällä, on yleensä vaaratonta, koska se on vapaa  metallisekoituksista; 2) mustaksi värjätyt gummitavarat ovat vaarattomat, koska ne ovat noella värjätyt, elleivät ne vedessä painu pohjaan, jolloin ne voivat sisältää muita vieraita sekoituksia; 3) läpeensä punainen tai ruskea gummi on vaaraton; 4) väri-aineilla päällystetyt gummitavarat ovat usein vaarallisia, koska niihin usein käytetään myrkyllisiä värejä.

Värilaatikot voivat tietysti sisältää myrkyllisiä värejä, jonka vuoksi lapset eivät saa kostuttaa värejä kielellänsä niitä käyttäessään.

Muuten voivat tietysti kaikki terävät aseet olla vaarallisia lapsille, jotka eivät vielä ole oppineet käyttämään sellaisia. Erittäin vaarallisia ovat lasitavarat, jotka voivat murtua ja levittää lasimurusia; nämät ovat aina vaikeat saada ulos ihosta, jos pääsevät siihen tunkeutumaan. - Vaarallisimpia vammoja lapset kuitenkin tekevät itselleen nalleilla, ruudilla ja muilla räjähtävillä aineilla. Nallinsirpaleet, räjähtävät pyssyt, leikkitykit y. m. s. ovat puhkaisseet monta lapsensilmää sokeiksi koko elinajaksi. - Ilman  räjähdysaineitakin käytettävät ampuma-aseet, niinkuin ilmapyssyt, voivat varomattomasti käytettäessä vahingoittaa sen silmiä, joka joutuu nuolen tielle.  Näöltään jotenkin vaaraton leikki-ase on putkipyssy, jonka läpi höyhenellä varustettu nuoli puhalletaan. On kuitenkin sattunut, että lapsi on ymmärtämättömyydessään imenyt sen sijaan että olisi puhaltanut sellaiseen putkeen ja siten saanut nuolen höyhenineen suuhunsa, vieläpä syvälle kurkkuunsa.

Useilla pikku lapsilla on suuri taipumus pistää leikkikalunsa sieraimeensa tai korvaansa. Parasta on sentähden, että heidän leikkikalunsa ovat niin suuria, etteivät ne mahdu näihin aukkoihin. - Imevät lapset panevat mielellään kaikki suuhunsa. Heidän helynsä ja muiden leikkiaseittensa tulee siis olla sen mukaan sovitettuja ja niin suuria, ettei niitä voi yrittääkkään nielemään.

Kaikkia leikkikaluja ostettaessa tulee ottaa huomioon lapsen ikä, ymmärrys ja luonne, niin että leikkikalut tulevat sen mukaan. Mikä toiselle sopii, se ei aina sovi toiselle.

Hälsovännen (T.ri V— d).

Ei kommentteja :