4.3.12

Värikiinnitettyjen kuvien kestävyys.

Nyblinin tietolipas 2, 1909

Edellisessä vihossa on kaksi tätä asiaa käsittelevää kirjotusta, toinen Hra Viherlehdon, toinen hrrojen Lumiéren ja Seyewetzin kirjottama. Valaistaksemme kysymystä niin perusteellisesti kuin mahdollista, esitämme tässä Professori Namiaksen mielipiteen siitä, miten on meneteltävä varmentaakseen värikiinnityshuuhteessa käsiteltyjen kuvien kestävyyden. Photogr. Cronikissa kirjotetaan tästä:

Kestävimmät tulokset, jolloin kuva ei missään tapauksessa muutu, saavuttaa Prof. Namias värikiinnityshuuhteella, jos kuvat, ennenkuin niitä tässä huuhteessa käsitellään, sitä ennen kiinnitetään alirikkihapokkeisessa natroniliuoksessa, josta ne suoraan ja viruttamatta pannaan värikiinnityshuuhteeseen. Täten menetetään tosin se etu, että ainoastaan yksi huuhde olisi riittävä, mutta tämän korvaa kuvien kestävyys täydellisesti.

Namias käyttää seuraavalla tavalla kokoonpantua kiinnityshuuhdetta:
300 gr kiinnitysnatronia
50 " boorihappoa
1,000 ksm vettä.

Tämä on hyvin kestävää ja voidaan sitä tarkotukseen käyttää, kunnes se alkaa värjääntyä. Kiinnityshuuhteessa saavat kuvat olla 3-4 minuuttia ja pannaan sitte värikiinnityshuuhteeseen. Prof. Namias arvelee monta etua koituvan tästä menettelytavasta. Suurin osa kuvissa olevasta hopeasta siirtyy kiinnityshuuhteeseen, värikiinnityshuuhteen natronipitoisuus vähenee hyvin hitaasti, ja huuhde on sen vuoksi hyvin kauan käyttökelpoista. Kuvat, jotka ovat tällä tavoin käsitellyt, ja sitte saatettu valon ja ilman vaikutuksen alaisiksi, eivät muutu, jotavastoin yksinomaan värikiinnityshuuhteessa käytetyt kuvat huomattavasti muuttuvat. Kiinnityksen tapahtuessa värityksestä riippumatta voidaan tämä milloin tahansa keskeyttää, ja siis toivottu väri aina saavuttaa tarvitsematta pelätä, etteivät kuvat olisi täysin valmiiksi kiinnitetyt, mikä vaara usein on tarjona yksistään värikiinnityshuuhdetta käytettäessä.

Tämä menettely on sitäkin metoodia parempi, johon kuuluu eri kultavärihuuhde ja sitä seuraava kiinnitys, siinä suhteessa, että värikiinnityshuuhteessa nähdään se väri, minkä kuvat lopullisesti saavat, jotavastoin eri kultavärihuuhdetta ja kiinnitystä käytettäessä väri muuttuu kiinnityshuuhteessa. Sitäpaitsi tulee menettely halvemmaksi.

(Lisäämme vielä, että molemmissa asiaa koskevissa kirjotuksissa viime vihossa vaadittu perinpohjainen huuhtelu perästäpäin Namiaksenkin metoodissa on tarpeen täydellisen kestävyyden saavuttamiseksi. Toim).

Ei kommentteja :