11.4.11

Merkillistä.

Kansalainen 86, 11.6.1898

Kuusjärwen kirkolta noin kaksi kilometriä itäänpäin on useampia lähteitä, joista kuohuu mustaa wäriainetta, jota on käytetty useampia wuosia lankoja wärjätessä sekä Kuusjärwellä että naapuriseurakunnissakin, jonne sitä sieltä on kuljetettu. Wäri tulee kaunista ja kestää waatteessa muuttumattomana. Sanottu aines on tuomaskuouan näköistä hienoa jauhoa ja raskasta tuin kiwi. Aines näyttää syntymän wedestä, joka on hywin mustaa; wirrattuaan alankoon ja jäätyään hautoihin seisomaan ilmestyy sen päälle kahdenlaista ainetta, ruskaa ja mustan sinistä ruoste-ainetta; weden alle laskeutuu itse wäriaine. Tämän kirjoittajan mielestä ansaitsisi tuo aines oppineiden tutkimista, saadaksi selwille kelpaisiko se muuksikin kuin wäriaineeksi. — S.K.

Ei kommentteja :