11.11.11

Uusi ihotauti

Tapio 60, 5.8.1885

Uusi ihotauti, jotenkin waarallinen ja hywin kowakipuinen, on alkanut ilmestyä Berlinissä, etenkin naisissa. Se tuntuu ensin kaulassa, josta lewiää yli kaswojen ja on hywin tulirokon näköinen. Kaswot ajettuwat pahasti ja sairasta waiwaa kowa päänkipu ja komat weren pakkautumiset aiwoihin. Jos apua pian saadaan on tauti moniaan päiwän kuluttua parannettu. Lääkärit luulewat tautia seuraukseksi myrkytyksestä, joka luultawasti on syntynyt wärillisten kaulahuiwien, nauhojen ja wärillisten pitsien käyttämisestä, joiden wärit owat olleet myrkyn sekaiset.

Ei kommentteja :