21.6.18

Pieniä tietoja. (Toimenpiteistä, joihin Englannissa on ryhdytty väripuutteen poistamiseksi.)

Kutoma- ja paperiteollisuus 2, 1915

Kerroimme lehtemme viime numerossa niistä toimenpiteistä, joihin Englannissa on ryhdytty väripuutteen poistamiseksi. Nyttemmin on asia kehittynyt siihen, että ensimäistä ehdotusta on melkoisesti muutettu. Tämä johtui siitä, että rahamiehet ja värien käyttäjät eivät halunneet yhtyä yhtiöön, jossa valtion etuja, siihen lainaan nähden, jolla se yritystä kannattaisi, oli liian silmällä pidetty. Uuden ehdotuksen mukaan tulisi yhtiön osakepääomaksi 2 milj. puntaa eli siis noin 50,5 milj. Smk. Tästä olisi puolet heti maksettava. Tällöin antaisi valtio lainaksi yhtiölle yhtäsuuren määrän rahaa kuin mitä osakkeita on merkitty, ei kuitenkaan 1 milj. puntaa enempää. Lainasta tulisi yhtiön maksaa korkoa 4% ja olisi se takaisin maksettava 25 vuoden päästä. Tämä aika lasketaan 5 vuoden päästä yhtiön liikkeen alkamisesta. Ensimäisen ehdotuksen mukaan olisi laina 1½milj. puntaa ja saisi valtio tällöin ensimäisen kiinnityksen yhtiön omaisuuteen. Tämä ehto on nyttemmin jätetty pois. Pakollista kuoletusta ei myöskään enään ole, vaan rajoitetaan sensijaan osakkeiden osinko 6% niin kauan kuin laina on takaisin maksamatta.

Tämän lisäksi on hallitus sitoutunut maksamaan yhtiölle 10 vuoden aikana kokeisiin ja laboratorioita varten korkeintaan 100,000 puutaa eli noin 2,5 milj. Smk. Tämä avustus tulisi yhtiölle sentähden että tehtaan työ saataisiin tieteellisen työn perustalle, kuten saksalaisissakin tehtaissa on asianlaita.

Kuten edellisessäkin ehdotuksessa vaatii hallitus nytkin yhtiön etunenään kaksi johtajaa, joiden tulisi valvoa, että yhtiö jää englantilaisten haltuun ja että ostajat saavat tasapuolisen kohtelun.

Uuden ehdotuksen perustalla on jo alettu hieroa kauppaa eräiden yksityisten väritehtaiden ostosta tälle uudelle yhtiölle. Samoin on alettu tehdä yhteistoimintaa Sveitsin väritehtaiden kanssa. Tunnettu tiedemies lordi Moulton on asiantuntijana tätä uutta teollisuusyritystä auttamassa. Kaikesta päättäen näyttää siltä, että asiasta nyt tulee tosi, ja että Englannin teollisuus jonkun ajan kuluttua saa käytettäväkseen värejä, joita se nyt jo niin kipeästi kaipaa. Toivottavasti tämä toimenpide ainakin jossain määrin tulee helpoittamaan värien saantia meidänkin maahan.

Ei kommentteja :