15.6.18

Finlands flagga.

Kotka Nyheter 9, 29.1.1918

Kring frågan om Finlands flagga står diskussionen het. Det ena förslaget framträder efter det andra. I detta nu vet väl ingen, hur Finlands handelsflagga slutligen kommer att se ut, icke ens utrikesutskottet, som närmast har att behandla ärendet. Om statsflaggans blivaude utseende lär däremot icke råda någon tvekan: helröd med Finlands lejon i gult. Den, som varit i tillfälle att kasta en flyktig blick på de många utkast till handelsflagga, som f. n. v. äro utställda i ständerhuset, kan icke komma till annan åsikt, än att just de i statsflaggan ingående färgerna rött och gult böra komma till användning. Alltså ett gult kors på röd botten. Ty de flesta, för att icke säga alla, hålla på korsflaggan, vilket för övrigt antyder Finlands uppslutning vid sidan av de tre nordiska länderna.

Så långt är allting gott och väl. Men enighet kring de rödgula färgerna är svär, om icke omöjlig, att ernå. Den ena vill ett, den andra ett annat. Så kom senaten med sitt - låt mig säga det rent ut - misslyckade medlingsförslag, upprunnet pä gammalfinskt håll: rött och gult med en smal vit bård kring det gula korset. Nu gäller det för utrikesutskottet att välja och välja det rätta. Egentligen kan, om man icke håller på de blåvita färgerna, blott en anmärkning göras mot den rödgula duken, nämligen att den möjligen kan förväxlas med Dannebrogen. I avsikt att förekomma en sådan förväxling hade flaggkommittén tänkt sig nio vita rosor eller stjärnor i övre fältet. Men detta gör i själva verket varken till eller ifrån när man ser flaggan på längre avstånd. Våra fartygsbefälhavare, vilks i flaggfrågan äro vittnesgilla mer än de flesta, hålla bestämt på den gulröda korsflaggan och äro alls icke oroliga för förväxling med Danmarks flagga. Och säkerligen hava de fullkomligt rätt. Men klar och starkt gul duk skall det naturligtvis vara.

Just då jag nedskriver detta, erfar jag att socialisterna för sin del hålla pä rött och gult utan inslag av andra färger. För en gängs skull är jag med dem fullkomligt ense och vågar nu spå att Finlands handeisflagga blir rödgul - utan krimskrams och grannlåter.

Ei kommentteja :