13.8.14

Uudet markka-setelit

Tapio 23, 6.6.1863

Uudet markka-setelit ilmestyiwät yhteiseen liikkeesen tällä wiikolla. Täällä on hywin oudosteltu ja kummasteltu näitä uusi-muotisia seteliä, jotka owat paremmin tawaran päällekirjoitusten eli etikettien, kuin arwo-paperien näköisiä, niin että onkin syytä peljätä tältä puolen ensimältä wäärinkäytöksiä yksinkertaisemmassa ja lukea osaamattomassa rahwaassa. Waikia lienee näitä wääristellä eli mukailla; mutta muuten owat moniaat kuwat näissä oikein suututtawia. Niin esim. on 12 markan setelissä kuwailtu katu-poika koukkupäine sauwoineen, nostaen hattuansa ja ollen niin pelon-alaisena, kuin mitä pahan tekiä, jota paraillaan hosuttaisiin pieksämään. Toisessa päässä taas on kerjäläis-waimo pussi olalla hywin wakaisena ja alakuloisena. Mitä merkitsee nämä tämmöiset waltion arwo-paperissa? Onko Suomalaiset paljaita konnan-kurisia katu-poikia ja kerjäläisiä? Saksalaisiako, wai omia suomalaisia toimi-miehiämmekö saanemme kiittää tämmöisistä pilkallisista kuwista? Entäs sitte 100 markan setelissä kuin taas on mies piippu-nysinensä ja waimo sukan neuleinensa. Nämäkö ne sitte owat olewinaan suomalaisten paraita käsi-töitä? - Olkoot määräämiä kenen hywänsä; mutta huonosti onnistuneita owat nämä osoittelemiset, ja moni muu paikka muistutuksen sietäwä näissä seteleissä, niin kuin esim. sekin, että musta wäri näissä on kowin irtonaista, niin että käsiin tarttuu. Tämä musta ei kuitenkaan ole samaa, millä ulkomaan sanomia näinä aikoina niin paljon mustataan. Se toki ei näy lähtewän kynsin eikä hampain.

Ei kommentteja :