21.3.14

Yhdistys Suomen Käsityön Ystävät aikoo panna toimeen erityisen kurssin kasviaineilla värjäämisessä.

Päivälehti 40, 18.12.1904

Yhdistys Suomen Käsityön Ystävät aikoo, kuten tämänpäiväisestä ilmotuksesta näkyy, panna toimeen erityisen kurssin kasviaineilla värjäämisessä. Ensimäinen täydellinen kurssi, joka alkaa tulevan toukokuun 2 päivänä, kestää 3 viikkoa.  Kuitenkin on oppilailla tilaisuus myöskin lyhyemmän ajan ottaa osaa opetukseen. Maksu on 5 markkaa viikolta.

Kuten tunnettu lähetti yhdistys keväällä 1902 värjäykseen ja kutomiseen tottuneen henkilön, rouva A. Hellénin, Kristianiaan täydellisesti oppimaan kasviaineella värjäämistä. Suurten tilausten kautta on yhdistys sittemmin saanut hyvän tilaisuuden käyttää nämät tiedot hyväkseen ja laajentaa kokemustaan
tällä alalla. Yhdistyksen johtokunnan mielestä onkin nykyänsä saavutettu semmoiset tulokset yhdistyksen värjäyslaitoksessa, että niille henkilöille, jotka tahtovat käyttää hyväkseen opetusta siinä, on siitä koituva suuri hyöty.

Koska taito kasveilla värjäämisessä maassamme ei vielä ole täydellisesti unohdettu, toivoo johtokunta, että se perustus, joka mainitussa suhteessa jo on olemassa, on omiaan lisäämään osanottoa yhdistyksen harrastukseen. Vanhaa kansallista taitoa voidaan täten elvyttää uuteen ja laajempaan, kokemukseen perustuvalla opetuksella. Varsinkin kehotetaan kansanopistojen, emäntä- ja kutomakoulujen opettajattaria ottamaan osaa kursseihin, voidakseen taas vuorostaan levittää tiedon siitä aarteesta, joka on kätketty kotimaisiin kasveihimme, sekä niistä eduista kestävyyden ja kauneuden suhteen, jotka kasviväreillä on metallivärien rinnalla.

Ei kommentteja :