31.7.13

Husmödrarnas afdelning. Om färgning med växtämnen.

Pellervo 6 / 1909

Bruna färger fås af:

1) Grankottar. Kottarna torkas, sönderhuggas något och kokas flera timmar i rikligt vatten så länge, att vätskan får en kraftig färg. Den får sedan klara sig till följande dag, då grumset bortsilas och den  klara färgvätskan ånyo slås i kitteln, hvari garnet doppas och kokas en half eller en timme. Sedan garnet kallnat, upptages det, fuktas i asklut och därpå i kallt vatten samt torkas.

2) Stenmossa (Lichen saxatilis). Denna mossa växer öfverallt på stenar. Bäst är att samla den efter regn. Till färgning duger både färsk och torr mossa. Mossan lagges tjockt under, öfver och mellan det fuktade garnet, vatten tillsättes såsom ofvan sagts. Får koka sakta 2-3 timmar, beroende af huru mörk färg man önskar. Omröring får ej glömmas. Garnet får kallna i färgvätskan till följande dag, då det sköljes och torkas. På detta sätt erhålles sällsynt vackra och hållbara ljus- och mörkbruna färgskiftningar.

3) Albark. Samlas om vårsommaren, torkas, finstötes. Användes hälften emot garnets vikt. Barken, garnet och vattnet i kärlet på samma sätt som ofvan beskrifvits. Kokningen fortsattes, tilldess garnet är brunt. Sedan garnet kallnat i kärlet, upptages det till torkning. Såvida det icke är tillräckligt brunt, får det ytterligare en kvart timme koka. På detta sätt blir färgen äfven vackrare, än om garnet oafbrutet kokas.

Gröna färger åter fås af:

1) Ljung. Växterna insamlas något före blomningen. De kunna användas  både såsom torra och färska.
Ljungen och garnet radas lagervis i kitteln och så mycket vatten tillsättes, att det täcker garnet och växterna. Massan får börja koka och får, under omröring allt emellanåt, koka 3-4 timmar. Sedan garnet
svalnat, sköljes det och torkas. Af ljung erhålles en fin, mossgrön, synnerligen hållbar färg.

2) Vasstofs. (Arundo phragmites). Garnet färgas först gult med björklöf. Sedan det torkat, fuktas det ånyo och lagges i kitteln hvarfvis med finhackade vasstofsar. Dessa skola samlas före blomningen och kunna användas både såsom torra och färska. På hvarje kg garn beräknas c. 8-10 liter vasstofsar. Vatten slås på massan så att denna blir täckt; kokas en timme under tämligen flitig omröring. Garnet får kallna i vätskan till följande dag, då det sköljes och torkas. På detta sätt erhållen grön färg är både vacker och hållbar.

3) Hundloka (Chaerophyllum silvestre). Garnet kokas 2 timmar i alunvatten samt torkas. Per 1 kg garn
användes 250 gr alun. Hundlokan radas i kitteln turvis med garn, vatten tillsättes och massan kokas så länge, att garnet får en vacker, ljusgrön färg. Garnet sköljes flera gånger i kall björkasklut samt till sist i rent, kallt vatten och torkas.

H. K.

Ei kommentteja :