5.7.22

Varokaa myrkyllisiä väriaineita.

Keski-Uusimaa 36, 16.5.1928

Myrkyllisyydestä huolimatta on väriainealia suuri taloudellinen merkitys hintaan ja kestävyyteen nähden. Jos väriaineita hankkiessa kiinnitämme vain huomiota nimeen ja hintaan, saamme usein semmoista väriä että se joko ei kuivu ollenkaan kestäväksi, tahi kuivuu verrattain hitaasti, ja sitten muutaman vuoden kuluttua alkaa lohkeilemaan ja irtautumaan. Tällöin useimmiten syytetään maalaria, että maalasi kovin huonosti, kun nyt jo väri lähtee seinistä pois. Jos maalari on hankkinut väriaineet, osuu syytös oikeaan, mutta jos maalauttaja tahi omistaja, on itse hankkinut väriaineet on silloin aiheetonta syyttää maalaria, sillä tämmöisissä tapauksissa huono kestävyys tavallisesti johtuu väriaineiden huonoudesta enempi kuin taitamattomasta värin valmistuksesta.

Eikö kaikki samannimiset väriaineet olekaan sitten samanlaatuisia, kysynee joku. Tähän täytyy nykyisin valitettavasti vastata kieltävästi. Ottakaaamme pieni esimerkki. Ostamme maalausta varten ultramariinisinistä 10 kiloa á 25 mk., hintaan 240 mk. jolloin olemme saanent tingattua 10 markkaa alennusta. Kun tästä väriaineesta otamme sitten näytteen ja tutkimme, onko se oikeata ultramariinisinistä, huomaamme useinkin, että väriin on sekoitettu puoleksi raskassälpää, jonka hinta tavallisesti on 1 mk. kilolta. Tällöin väriaineen todellinen hinta, 10 kilolta onkin vain 130 markkaa ja olemme siitä maksaneet 240 mk. Olemme siis 10 kilon väriaineesta joutuneet maksamaan 110 markkaa yli käyvän hinnan ja saaneet väriaineen, joita puuttuu hyvän kestävän värin ominaisuudet. Onpa käytännössä joskus sattunut semmoisiakin esimerkkejä, että ultramariinisinistä ostettaessa on saatu väriainetta, joka ei sisällä mainittua väriainetta ollenkaan, vaan aniliiniiia värjättyjä lisäkkeitä.

Kuten yleisesti on tunnettua, ei liidulla, raskassälvällä y.m. senlaatuisella aineella ole mitään peittokykyä öljyyn sekoitettuna, joten ne vain pilaavat oikean väriaineen ja hävittävät tahi peittävät väristä sen oikean kauniin väriaineen, tehden värin epätasaiseksi ja epäsiistiksi. Varsinkin asuinhuoneiden lattioita maalattaessa väriaineiden sopimattomuuden tulee useinkin huomaamaan, kun värin kuivuminen kestää useita viikkoja, jopa kuukausimääriä, ja jos sitten pinnan lakeeraa, ei väri monessa tapauksessa kuivu koko kulutuskautena, vaan muutaman vuoden kuluttua alkaa lohkeilla ja irtaantua puusta.

Värien kestämättömyys voi kyllä johtua useammasta seikasta, myöskin taitamattomasta väriaineiden sekoituksesta ja huonoista sideaineista, mutia myöskin väärennetyistä väriaineista.

Huonosti kestävät värit tulevat aikaa myöten kalliiksi, vaikkapa väriaineet saisikin verrattain halvalla, joten väriaineidenkin suhteen on otettava huomioon niiden tarkoituksenmukaisuus. On siis kiinnitettävä enempi huomiota tavaran laatuun, ja ja sen perusteella arvosteltava tavaran hintaa. Verrattain kova kilpailu kaupan alalla on tavallaan houkuttelevana tekijänä laskea tavaran hinta alle käyvän hinnan, ja seurauksena tästä on sitten keinottelu tavalla taikka toisella koettaa ottaa vahingot takaisin. Niinpä väriaineidenkin alalla on esiintynyt hyvinkin paljon väärennyksiä, joista tottumattomat, ammattitaitoa vailla olevat maalaritkaan eivät saa selvyyttä, eivätkä monet kauppiaatkaan ole myymistään väriaineista tietoisia, mitkä niistä ovat väärennettyjä ja mitkä väärentämättömiä. Ammattitaitoinen maalari voi kyllä kemiallisin keinoin tutkia värien väärentämättömyyden, joten asiaa voidaan paljon auttaa sillä, että anuetaan väriaineita tutkittavaksi ennenkun niitä suuremmassa määrässä ostetaan. Näytteitä voisi lähettää myöskin laporatorioon tutkittavaksi.

Nyt maalauskauden lähetessä on asiaan kiinnitettävä entistä suurempaa huomiota, silla väärennettyjen väriaineiden käytöstä aiheutuvat vahingot ovat moninkertaiset. Huonosti kestävät värit tulevat kalliiksi lyhyen kestävyyden vuoksi. Jos sitten maalauksessa on käytetty myrkyllisiä väriaineita, aiheuttaa huonosti kestävä väri väriaineden maalista irtautumisen vuoksi värimyrkytyksiä elukoissa tahi lapsissa, kun joutuvat irtautuvien väriaineiden välittömään yhteyteen. Voipa värimyrkytyksen vaikutusta joskus joulua kokemaan aikuisetkin. Maalauttajain olisi tähän maalauskysymykseen erikoisemmin kiinnitettävä huomiota, sillä muutoin väriaineiden epätaloudellisuutta ja myrkyllistä vaikutusta vastaan kohdistetut toimenpiteet ovat verrattain vähätuloksellisia. Kun myrkyllisten väriaineiden asemasta ei vielä voida käyttää kestäviä myrkyttömiä väriaineita, olisi ammattitaidon kehittämisen avulla saatava väriaineet oikein sekoitetuksi väärentämättömistä aineista, jolloin värit tulisivat olemaan kestäviä, pitkäaikaisia, ja väriaineen myrkyllinen vaikutus tulisi sidottua maaliin tehottomaksi koko maalauksen kestävyyskauden ajaksi.

- Maalari

Ei kommentteja :