5.7.22

Toimenpiteitä väärennetyn voin myynnin ehkäisemiseksi.

Kauppalehti 1, 3.1.1912

Venäjältä ulkomaille vietävän voin hinnan korottamista varten on Venäjän maanviljelysministeriö laatinut lakiehdotuksen, mikä kohdakkoin jätetään duumalle. Sen ensimäisessä pykälässä on määrittely siitä, mitä on ymmärrettävä voilla. Toinen pykälä kieltää keinotekoisesti lisäämästä voin vesipitoisuutta ja valmistamasta ja myymästä voita, missä on enemmän kuin 16% vettä. Edelleen laki kieltää käyttämästä voin värjäykseen anilinivärejä, mutta sallii erityisesti tarkoitusta varten valmistetut vaarattomat kasvisvärit. Edelleen ei saa voihin sekottaa muita aineita kuin suolaa. Kaiken tämän noudattamisen tarkastus annetaan terveydenhoitoviranomaisten, hallituksen määräämäin ammattimiesten ja meijeritalouden neuvojain toimeksi. Samoin voidaan siihen valtuuttaa semstvojen, pörssikomiteain, maanviljelysseurain ja -liittojen asiantuntijat. Nämä henkilöt on laskettava tarkastamaan ja ottamaan näytteitä voin valmistuspaikkoihin ja myymälöihin j. n. e. Tarkastusmiehet ottavat 2 näytettä, sulkevat ne sinetillä, toisen antavat kuittia vastaan kaupan tai meijerin omistajalle ja toisen lähettävät laboratorioon tarkastettavaksi. Toimenpiteistä on tehtävä tarkka pöytäkirja. Jos tavara tarkastuksessa osottautuu hyvälaatuiseksi, s. o. lain määräyksiä vastaavaksi, maksetaan tavaran omistajalle pöytäkirjassa osotettu näytteen hinta. Saamansa tiedot on tarkastusmiesten pidettävä salassa, muutoin heitä rangaistaan kuten liikesalaisuuden ilmaisemisesta ja virkavirheestä. Jotka säilyttävät, valmistavat tai pitävät kaupan voita, mikä sisältää yli 16% vettä tai mikä on anilini- tai muilla väreillä värjättyä tai johon on sekotettu sivuaineita, rangaistaan ensimäisellä kerralla sakoilla sataan ruplaan asti, toisella kerralla sakoilla 100 r. tai kuukauden vankeudella ja kolmannella kerralla syylliseltä kielletään kauppa tai valmistus yhdestä kuukaudesta 1 vuoteen asti.

Kun sanomalehdissä on näkynyt uutisia, että Helsingissä on 50% kokosrasvaa sisältävää voita myyty huonona voina 3 markalla kilo, olisi Suomessakin aika ryhtyä lainsäädännöllisiin toimenpiteisiin tässä asiassa, sillä tuollaisten uutisten tunnetuksi tuleminen ulkomaisille markkinoille voi aiheuttaa muutamain pennien alenemisen kilolta hyvällekin voille ja saada aikaan epäluottamusta suomalaisen tavaran laatuun.

Ei kommentteja :