22.9.19

Hiusten harmaantuminen.

Pirtti 13, 4.7.1914

Oikeastaan woidaan hywin wähän tehdä hiusten harmaantumisen estämiseksi eikä warsinaisesti mitään wärin muuttamiseksi entiselleen, ainakaan sitten, kun wuodet owat tukassa tuhotyönsä alottaneet. Wälistä saattaa tapahtua, että nuoret ihmiset menettäwät tukanwärin sairauden tai suurien surujen wuoksi, ja silloin woi olla toiweita parannuksesta.

Hiusten harmaantuminen johtuu siitä, että niissä löytywä wäriaine jostakin syystä häwiää tai ei waihdu kuten ennen. Se aiheutuu siis häiriöistä aineenwaihtumisessa.

Ainoa tapa, millä woidaan hiusten harmaantuminen estää — jollei tahdota turwautua epäluotettawiin ja usein wahingollisiin wärjäyskeinoihin — on pitää päänahka puhtaana ja wälttää kaikkia turmiollisia aineita. Wiiwyttääkseen niin kauwan kuin mahdollista tukan harmaantumista, on wältettiiwä liian usein pesemästä sitä. Miehet tulewat harmaapäisiksi nopeammin kuin naiset, senwuoksi, että he useammin pesewät tukkaansa.

Kun tukkaa pestään, on käytettäwä hywin wähän saippuaa ja lämmintä wettä sekä wältettäwä champoneeraukeinoja, jotka tekewät tukan kuiwaksi ja karkeaksi. Jos kylwetään suolawedessä, ei tukka saa kastua, sillä suolawesi waalentaa hiuksia.

Kun tukka on pesty, on päänahka hierottawa ruokaöljyllä tai kokospähkinäöljyllä. Myöskin woidaan käyttää seosta, jossa on yhtä paljon lanoliinia, glyseriiniä ja ruusuwettä.

Kaiwowesi, runsas hikoilu ja piippaussakset owat tukan wihollisia, joita on wältettäwä.

Sanotaan, että tukka harmaantuu pikemmin talwella kuin kesällä, ja senwuoksi on sille omistettawa edellisenä wuodenaikana suurempaa huolta ja koska tumma tukka harmaantuu pikemmin kuin waalea, on tummatukkaisten enemmän huolehdittawa hiustensa hoidosta.

Neljänkymmenen ijässä alkaa tukka tawallisesti muuttaa wäriään, mutta wälistä myös aikaisemminkin, johtuen silloin esim. oleskelusta kuumassa ilmanalassa, reumatismista, hermostumisesta, yleisestä heikkoudesta, liikarasituksesta, huolista.

Ennen kaikkea on pidettäwä huolta yleisestä ruumiin terweydenhoidosta, ja jos hawaitaan, että tukka ja koko ruumis olkaa tuntea jotakin sairauden oireita, on heti käännyttävä lääkärin puoleen, joka ehkä woi aikaansaada parannuksen

Ei kommentteja :