26.12.18

Viestejä y. m. pakinaa. Värjäyksessä...

Käsiteollisuus 10, 1913

Värjäyksessä emme suinkaan ole päässeet vielä vakiintuneelle kannalle tekstiilityönkään alalla. Vanhat kansanomaiset menettelyt ovat joko vahingossa tai epäkäytännöllisyytensä vuoksi unohdetut ja helppoudessa sekä nokkeluudessa kilvoitteleva anilinivärjäys on osoittautunut kestävyydessä varsin epävakavaksi. — Samalla kuin yhäkin koetamme kehittää vanhaa taattua kotivärjäystä, varsinkin omien kasvisaineitten käyttöä, on meidän etsittävä uudemmista värjäyskemian saavutuksista parasta, mitä kouluissamme ja kotioloissamme voimme huomioon ottaa.

Te jotka olitte tilaisuudessa tutustua viime talvena vähävenäläisiin kudoksiin Pietarin näyttelyssä, säilytätte kai mielessänne niitten kehutut värit. Vähä-Venäjällä käytetään osaksi kasvisvärjäystäkin, mutta vieläkin enemmän on joutunut siellä käytäntöön Badenista saatu alizarin- ja indantren-väriainesten käyttö. Edellistä väriainesta on meidänkin maassamme jo useita vuosia hyvällä menestyksellä käytetty, mutta indantren väri, joka on erikoisesti pellavan ja puuvillan värjäykseen sovellutettua, on meillä miltei aivan tuntematonta, eikä sitä kotiteollisuutemme hyväksi ole vielä lainkaan käytetty. Kun pellavan ja puuvillan värjäys on meillä aivan huonolla kannalla, ollaan tietenkin laajoissa piireissä halukkaat varsinkin tähän indantren-väriaineen käyttöön tutustumaan, vaikkakin se on jonkun verran monimutkaisempaa kuin se, mihin meillä viime aikoina on totuttu.

Kokeilun alkuun saamiseksi kysym. olevien alizarin- ja indantren-värien laajempaa käyttöä varten olen hankkinut tilaisuuden valtion varoilla ja Fredrika Wetterhoffin Työkoulun ja johtokunnan sekä johtajattaren suosiollisella myötävaikutuksella järjestääkseni värjäyskurssit noin 1 viikon ajaksi sanotulla koululla ensi tammikuun 8 p:stä alkaen. Kuten ilmoituksesta toisaalla lehdessämme näkyy on värjäystä ennen suorittaneilla opettajattarilla tilaisuus saada kauttani pienet apurahat sanotuille kursseille saapumista varten. Kursseille hyväksytyt saavat kutsun niin hyvissä ajoin joulukuun alussa, että voivat aikanaan määrätä kevättyökauden alkavaksi noin 16—19 p:nä tammikuuta, jolloin tämä tutustumiskurssi jo on saatu päättymään. Opetusta kursseilla tulee antamaan kysymyksessä olevan Badenin väritehtaan insinööri hra Haag Wetterhoffin työkoulun värjäyksen opettajan, värjäysteknikko Wünschen avustamana.

- Lauri Mäkinen.

Ei kommentteja :