20.12.18

Tulewatko miehet wärjättäwiksi?

Maakansa 184, 25.8.1922

Otsikossa ei ole mitään wikaa, waikka lukija nähtäwästikin epäilee, ettei otsikko ole niin kuin olla pitäisi. Ei ole kysymystä siitä, tulewatko miehet wärwättäwiksi, kuten lukija ehkä tahtoisi otsikon olewan, waan siitä, tulewatko miehet wärjättäwiksi.

Myöskään ei tällä kertaa ole kysymys miesten poliittisesta wäristä tai wärittömyydestä, sillä waalit omat olleet ja menneet, joten eri puolueiden agitsatsioonikansliat omwt toistaiseksi antaneet poliittisille wärjäreille kesälomaa, niin, että waalikansa saa nyt wapaasti kuljeskella minkä wärisenä tahansa. Waan on miesten wärjäyskysymys astunut päiwäjärjestykseen Parisin muotimaailman waatimuksesta.

Tosin ei Parisissakaan wielä wärjätä miehiä. Mutta se muoti saattaa tulla käytäntöön miten pian tahansa, sillä nyt jo wärjääwät parisilaiset naiset sylikoiransa leninkiensä wärisiksi.

On tunnettua, että muodin waatimuksia ei lujimmankaan miehen tahto woi seisoa wastaan. Muodit tulewat, nainen näkee, ja - mies on woitettu. Ja senpä wuoksi me juuri pelkäämmekin pahinta. Pelkäämme, etta naiswäen päähän pälkähtää jonain kauniina päiwänä ruweta wärjäämään meitä miehiä, etenkin niiden naisten, joilla ei ole sylikoiria. Eikä parempaa työtä kuin sylikoiriensa wärjääminen. Niinpä woi "Guldu" jonain aamuna esim. tuossa joulun alla wirkkaa kahwipöydässä:

"Kuules, "Pegu", sinä olet hieman liian mustawerinen, jotta woisin sinusta pitää. Sinun naamasi wäri ei sitä ka pukee sinua oikein hywin walkoisen leninkini kanssa. Olen siis aikonut walkaista sinut jouluksi, tuoppa sen wuoksi joulutarpeiden ohella kilo liitujauhoa. Tukkaasi ei kuitenkaan sowi wärjätä walkoiseksi, koska sinusta silloin tulisi harmaapää. Luulen, että punainen tukka pukee sinua oikein hywin walkoisen ihonwärin ohella. Silloin me woimme käydä myöskin wieraisilla sekä walkoisten että punaisten sukulaistemme luona, ilman, että kumpuisillakaan on syytä suuttua sinun wäriisi. Minä kyllä sitten pidän keskustelussa huolen, että niin punaiset kuin walkoisetkin tulewat tarpeen mukaan sekä kiitetyksi, että moitituksi".

Ja jos uusiin muoteihin hullaantunut "parempien piirien" nainen saa kerran päähänsä, että ukkorapukka on pantawa uuteen maaliin niin se tehdään myös, sillä muotinainen osaa taluttaa miestä mukanaan yhtä taitawasti kuin willakoiraansakin. Oikeastaan onkin miehellä ja willakoiralla "parempien naisten piirissä" wain se ero, että nainen istuttaa willakoiraa sylissään, mutta istuu itse miehen sylissä.

Mitä taas tulee nuoriin miehiin ja neitosiin, ennustamme, että jos miesten wärjääminen tulee muotiin, niin nuoret miehet eiwät jää edes odottamaan sitä, että tyttö ryhtyy heitä wärjäämään. He wärjääwät itse itsensä mielitiettynsä hameen wäreillä. Ja ne, joilla on monta mielitiettyä, maalaawat itsensä kirjawiksi kuin Zepra.

Toistaiseksi emme kuitenkaan pelkää maalaismiesten puolesta. Maalaisnaiset eiwät wielä pane niin paljon painoa wäreihin kuin wiiwoihin. Sitä paitsi eiwät talonpoikaisnaiset ole wielä oppineet edes omaa tukkaansa wärjäämään.

- Aatami.

Ei kommentteja :