20.2.18

Ruotsalaistemme "isänmaallisuutta".

Lalli 62, 12.6.1919

"Dagens Press'issä" kirjoittaa kirj. Henrik Hilden m. m. seuraawaa: "Mutta meille ruotsalaisille ei walkosininen koskaan woi olla muuta, kuin mitä oli walko-sini-punainen monta Herran wuotta, etiketti, joka oli useat wuodet liisteröitä elämäämme. Nyt, niinkuin silloinkin, owat wärimme punainen ja keltainen, owat aina olleet ja tulewat myös yhä edelleenkin ikuisesti olemaan. Nyt, niinkuin silloinkin, on kunnia asiamme nostaa ne - ristinä ja ruutuina, se on sama - mutta ainoastaan punakeltaisina. Nyt, niinkuin silloinkin, me riennämme eteenpäin sitä päiwää kohden, jolloin punainen ja keltainen saawat sijansa maan lipussa. Kun Suomen ruotsalaiset owat saaneet wapautensa ja täydet oikeutensa. - Punakeltainen on isäimme perintö, jonka me tulemme wiemään woittoon".

Ei kommentteja :