26.2.18

Pieniä tietoja. Värien valmistuskysymys on nyttemmin saanut Englannissa ratkaisunsa...

Kutoma- ja paperiteollisuus 4, 1915

Värien valmistuskysymys on nyttemmin saanut Englannissa ratkaisunsa. Ei kuitenkaan siinä muodossa, jossa se aluksi aijottiin toimeenpanna. Uuden yhtiön nimenä on Brittish Dyes Limited. Sen pääoma on 428,000 puntaa, eli siis noin 16 milj. mk. Hallitus kannattaa yritystä yhtä suurella lainalla.

Kuten muistetaan oli tarkoitus saada uuden väriyhtiön pääomaksi 3 milj. puntaa, jolloin valtio olisi avustanut yhtiötä 1,5 milj. punnan lainalla. Määrää ei kuitenkaan saatu merkityksi. Syynä tähän oli ehto, että osakkeen omistajat sitoutuisivat 5 vuoden kuluessa yhtiön perustamisesta tai siitä kuin heidän entiset sopimuksensa loppuivat, ostamaan kaikki värinsä yhtiöltä. Tämä ehto on nyttemmin pyhitty pois. Tehtailijat eivät millään ehdolla ottaneet siihen suostuakseen.

Uuden väriyhtiön käytettävissä on näinollen melkoiset pääomat ja toivoa siis sopii, että värikysymys niin Englannissa kuin niissä maissa, jotka värejä tarvitsevat, on saapa läheisimmässä tulevaisuudessa onnellisen ratkaisun.

Uuden yhtiön taholta on jo käyty Suomessakin tiedustelemassa mitä lajeja ja väriä Suomen teollisuus lähimmässä tulevaisuudessa väreihin nähden tarvitsee.

---

Värikysymyksen yhteydessä on Englannissa kemiallinen opetus ja tieteellisyys käytännön taholta tullut varsin ankaran arvostelun alaiseksi.

Ei kommentteja :