25.11.17

Syksyn muotiväreistä.

Uusi Aura 215, 19.9.1915

Loistawat wärit - teräwän wihreä esimerkiksi, riikinkukon sini, oranssi ja merensini - jotka pari muotia sitten oliwat niin muodikkaita owat tänä wuonna kokonaan unohdetut. Tänä wuonna owat muodissa ainoastaan pastelliwärit, kalpeita, hillittyjä wärejä, joiden yllä lepää pehmeä warjo. Lyonissa kudotaan ainoastaan pastelliwärisiä silkkikankaita, joihin kalpea, utuinen wiwahdus saadaan käyttämällä loimeksi kaikkiin kankaisiin hywin waaleansinistä, lukuunottamatta sinisiä silkkikankaita, joihin loimeksi käytetään hywin waaleanpunaista. Wieläpä garibaldi-punainenkin - senjälkeen kun Italia asettui yhteiseen rintamaan liittolaisten kanssa on hawaittawissa myöskin italialaista waikutusta - on niin waimentunut, että Garibaldi haudassaan kääntäisi kylkeään, jos näkisi, että hänen nimeään kantawa loistawa, hehkuiva wäri on siinä määrin muuttunut. Myrtin wihreä on muuttunut tummaksi kuin sypressi; sitä käytetään esimerkiksi kukonsulkaisiin hattuihin, sellaisiin, joita italialaiset bersagtieerit käyttäwät.

Teeaikana Armenonvillessä on paljon wäkeä; kaikkien naisten waaleihin pukuihin kuuluu jouhipunoshattuja, jotka owat wähän ylöspäin taiwutettuja edestä ja takaa. Hatun kupu on matala ja ainoana koristeena on yksinkertainen nauha. Paitsi rosaa, walkoista ja waaleankeltaista, käytetään hatuissa mieluinten erästä sywän sinistä wäriwiwahdusta, syystaiwaan sinistä. Se wiwahtaa wahän ranskalaisten sotilaitten uniwormu-sineen ja tulee epäilemättä olemaan talwen wallitsewa wäri. Sitä paitsi näkee läytettäwän "Hinondelleä", [t]ummanharmaan ja sinisenharmaan wälimuotoa. "Tete de negre", mustansininen, joka aikanaan oli niin muodissa, on nyt saanut toisen wiwahteen eikä merimiessinistä saa enää Parisin liikkeistä - tummansininen wäri tulee nimittäin Saksasta. Nähtäwästi et tätä wäriä tulewana wuonna näe enää lainkaan käytettäwän. Suosikkiwärinä tulee näet olemaan kuten sanottu syystaiwaansini. Silkkikankaista on tafti yhä edelleen muodissa ja ylen yksinkertaiset leningit, jotka owat tänä syksynä tehdään wieraspuwuiksi, owat kaikki tummista taftikankaista, esimerkiksi leninki mustasta taftista, jossa on wähän walkeaa ja wyö tawallisesta sinisestä sekä hattu samasta wäristä.

Ei kommentteja :