6.2.17

Värjäys kojeet.

Kutoma- ja paperiteollisuus 1, 1914

Kuituaineiden värjääminen löysänä, puolina ja lumppuina koneellisesti on viime aikoina saanut varsin suuren käytön. Pääasiassa johtuu tämä taloudellisista syistä. Villa tai imuvilla, joka värjätään löysällä on heti kehrättyään valmis käytettäväksi. Kun Löysänä värjääminen koneellisin keinoin tulee halvemmaksi, kuin villan tai puuvillan värjääminen lankaina, tehdään työssä ja aineissa melkoinen säästö. Samoin-on asianlaita, kun kuituaineet värjätään; joko haahtuana tai puolina. Jälkimäisessä tapauksessa säästyy vielä se työ, minkä lankojen uudelleen puolaaminen toisi mukanaan.

Nykyään ovat useat suuret konetehtaat telineet parilaansa niisien värjäyskoje-laitteiden keksimiseksi. Niitä löytyykin sentähden varsin montaa eri lajia. Jotkut ovat rakennetut vaan löysän kuituaineksen värjäämiseen. Toiset taasen haahtnan tai puolien ja lankojen värjäämiseen. Mutta löytyy moniaita, joissa kaikkia näitä puolituotteita voi samassa kojeessa värjätä. Pienissä tehtaissa ovat nämä hyvin käytännöllisiä. Suuretkin tehtaat voivat hankkia eri kojeita kutakin puolituotetta varten.

Koetamme seuraavassa esittäii muutamia tällaisia värjäyskojeita. Emme seuraa mitään erikoisempaa periaatetta niitä esitäessäimne. Alamme niiltä jotka ovat n. s. universaalikojeita, joilla siis voi värjätä kaikenlaisia puolituotteita. Myöhemmin saanemme tilaisuuden palata kojeiden periaatteelliseen puoleen takaisin ja samalla esittää mitä seikkoja on huomioon otettava kojelaitteilla värjättäessä. Onhan itsestään selvää, että värin laatu, sen liukenevaisuus ja värjäämiskyky tällöin ovat varsin tärkeitä seikkoja.Coleh & Beutner on värikojeistaan kuulu Kuva 1 konetehdas Saksassa. Se sijaitsee Neukirehe—Crimmischaussa. Sen "Universal-Färbeapparat" on saanut varsin suuren käytön monipuolisuutensa ja käytännöllisyytensä vuoksi. Kuva 1 esittää siitä läpileikkauksien. Kuten kuvasta käynee selville, muodostaa toimivan osan kojeessa kaksi puuallasta, jotka on jaettu vaaka-suorilla lävellisillä pohjilla useampaan osaan. Näitä käytetään silloin kuin kojeella värjätään löysää villaa tai imuvillaa, haahtuna tai lankoja. Kyseessä olevat tuotteet levitetään olmina kerroksina lävellisille pohjille. Jos kojeella värjätään puolia, pannaan nämä metallihylsyille, jotka ruuvataan lävellisiin pohjiin kiinni. Väriliuosta kuljettaa altaasta toiseen ja värjättäviin kuituaineksen läpi erikoinen pumppu, jonka toiminta on siten järjestetty, että väriliuoksen kulkua altaasle. toiseen voidaan vuorottaa.

Eritoten on koje saanut käytäntöä villatuotteita värjättäessä. Kun villa, olipa se löysänä haahtuana tai lankana asetetaan ohuina kerroksina liivellisille pohjille, kulkee väriliuos helposti läpi. Mitään juoksukanavia ei synny ja villa värjäytyy varsin tasaisesti. Toisaalta ei villa pääse liikkumaan kojeessa, josta on seurauksena, ettei se vanu. Tehdas voikin vedota kojeensa suureen käytäntöön monissa maissa ja eritoten sellaisissa, jotka tarvitsevat paljon värjättyä karstavillalankaa. Tähän soveltuu koje erittäin hyvin.Kuva 2 esittää Coleb & Beutnerin värjäyskojeen sellaisena kuin tehdas sen valmistaa väriliuottaja ja käyntilaitteineen. Kuten kuvasta käy selville on koje hyvin yksinkertainen. Kun se toimii aivan automatisesti, tulee sen työ ja hoito varsin helpoksi. Tiedossmme ei ole, löytyykö kojetta jo Suomessa.

Ei kommentteja :