11.2.17

(Kirjaesittely) Lommebog for farvere

Käsityö- ja teollisuuslehti 2, 28.2.1914

(Värjärien oppikirja, taskukokoa.)

Tämä Kööpenhaminan Teknoloogisen laitoksen julkaisema erinomainen oppikirja värjäreille kuuluu siihen sarjaan huomattavia pieniä oppikirjoja erinäisissä ammateissa, jota mainittu laitos julkaisee. Teos ilmestyi vuonna 1913 erityisesti sen johdosta, että Tanskan värjäriyhdistys v:lta 1888 silloin vietti neljännesvuosisataisjuhlaansa.

Hyvin sommitellun, rikassisällyksisen ja erittäin asiallisesti laaditun kirjan sisällyksenä on ensinnäkin esitys kemian alkeista ja värien kemiallisista aineksista, kirj. polyt, kandidaatti Anna D. Orla-Jensen. Kirjoitusta väri- y. m. aineiden ominaispainosta y. m. ja useita siihen liittyviä taulukkoja seuraa kirjoitus väriaineiden valmistuksen kehityksestä viimeisen puolen vuosisadan aikana, kirj. professori, tri Einar Bülmann. Polyt. kandidaatti Anna D. Orla-Jensen kirjoittaa senjälkeen tärkeimmistä kuituaineista. Sen jälkeen seuraa kirjassa joukko käytännöllisiä kirjoituksia, kuten värjäyksestä yleensä, väriaineiden ominaisuuksista ja käyttämisestä, apuväriaineista, villojen pesemisestä ja valkaisusta, vedenpitävän villakankaan valmistamisesta, veden puhdistamisesta teknillisiin tarkoituksiin y. m. Kirjan lopussa annetaan vielä kirjanpitoa koskevia neuvoja sekä tietoja värjärikursseista Teknologisessa laitoksessa, niin myös tietoja metrisestä mitta- ja painojärjestelmästä.

Kirja on lyhyesti sanoen erinomainen opas ja neuvonantaja kaikille niille, jotka antautuvat värjärinammattiin, niin myös niille, jotka jo ovat saaneet ammattitaitoa, mutta siinä ja tässä tarvitsevat verestää muistiaan jossakin yksityiskohdassa.

Tämä ammattikirja, jonka painos on selvä ja kaunis ja joka on sidottu varsin sopiviin ja vahvoihin kansiin, olisi jokaisen hankittava, joka vakavasti harrastaa värjärinammattia. Suotava olisi, että se tulisi käännetyksi kotimaisille kielille, että se saataisiin leviämään ja tuottamaan hyötyä mahdollisimman laajoissa piireissä myös meidän maassamme.

W. E. Lindström.

Ei kommentteja :