24.11.15

Brunfärgning af järn och stål

Industri-vännen 7, 1.4.1891

Brunfärgning af järn och stål tillgår sälunda att järnet eller stålet öfverdrages med ett likformigt utbredt tunt lager af järnrost, hvilket lager sedan genom ingnidning med vax eller schellak-fernissa göres halfglansande. I Wrens arsenal anvandes för detta ändamål en del silfvernitrat (salpetersyrädt silfver) löst i 500 delar destilleradt vatten, hvarefter föremålet ställes i fria luften utsatt för direkt påfallande solljus ocn bearbetas, sedan det torkat, med en krats borste samt öfverdrages därpå med vax- eller schellakfernissa. Ett annat sätt är att med en lösning af 2 delar kopparsulfat (kopparvitriol) 1 del salpetersyra, 1 del utspädd ammoniak och 2 delar vinsprit i 64 delar regnvatten, hvartill sedan sättes 2 delar jär[n]cloridlösning af 1,5 spec vigt. Sedan järnet blifvit poleradt med torr kalk, påpenslas lösningen och, sedan föremålen torkat, putsas de med kratsborste och bestrykas åter med lösningen, tills man fått den färg som önskas. Sedan man på detta sätt bekommit lagom brun färg, tvättas alltsamman väl af med varmt vatten, torkas och poleras på vanligt sätt. Pag-ska vätskan, med tillhjelp af hvilken man frambringar den gulbruna s. k. engelska bössfärgen består af 4.45 delar järnvitriol (järnoxidulsulfat) 99.55 delar vatten samt spår af ether och salpetersyrlighet.
W. Z.

Ei kommentteja :