19.12.14

Wärjääminen

Pellervo 12, 1903

Unholaan on jo monin paikoin maatamme jäänyt tuo wanha hywä tapa, nim.  kaswiaineksilla wärjääminen. Warsin suotawa siis olisi, että ne, joilla siitä mielä jonkunlaisia tietoja on, antaisiwat ohjeitansa. Tämä asia on kyllä jo 1901 wuoden Pellerwossa ollut käsittelyn alaisena, jolloin kyllä joku määrä wäriaineeksi kelpaawia kasweja esitettiin tarkoitukseen sopiwiksi, mutta luultawaa on, että niitä löytyy runsaamminkin.

Tämän kirjoittaja pyytää esittää pari wanhaa, mutta silti uutta, esi-isiltämme  perittyä wärjäystapaa, koska niitä ei wielä ennen ole Pellerwossa näkynyt.

1:) Sipulin kuoria woipi hywällä menestyksellä käyttää wärjäämiseen. Wärjäys niillä toimitetaan seuraawasti: Kuoret keitetään tarpeellisessa wesimäärässä noin kolme tuntia, jonka jälkeen keitos siiwilöidään. Wärjättäwä esine lasketaan nyt tähän  liuwokseen ja annetaan sen kiehua siinä noin tunnin ajan. Näin menetellen on esineeseen saatu kauniin keltainen, pysywä wäri.

2:) Paljon ennen aikaan käytetty on myöskin lipeä-wäri. Se saadaan syntymään siten, että wärjättämä esine pannaan ensin kiehumaan kuparöökki-weteen ja senjälkeen  kiehumaan lipeään. Samaa menettelyä yhä jatketaan siksi kunnes wäri on kyllin  woimakas. Täten saadaan miellyttäwän näköinen, ruskeankeltainen wäri, joka pesu-  ja lipeäkeitoksissa yhä wain enenee.

 — ane —

Ei kommentteja :