21.11.14

Taloudellista ja Yleishyödyllistä. Puun metalloiminen owenripoja y. m. warten.

Wiipurin Sanomat 131, 10.6.1890

Puuesineet tehdään, kuten tawallista, walmiiksi ilman wärjäystä ja siwellään sitte jollakin seuraawista tawoista: kloorisinkkiin kastamalla tai sitä harjalla siwelemällä saadaan keltaista pronssiwäriä; nestemäisellä kromlhappoisella kuparioksiidilla saadaan ruoskeata pronssiwäriä, joka jodkalia päälle siweltyä muttuu punaiseksi. Näillä aineilla käytellyt esineet pannaan 68° C kuumuuteen kunnes ne owat kuiwat. Jos ilmalämpö on kyllin korkea niin woi kuiwaaminen tapahtua wapaassa ilmassakin. Hywin kuiwatut esineet hierotaan seoksella, joka tehdään 5 osasta salmiakkia. Elohopea ja tina sekoitetaan keskenään kuumassa sulattimessa amalgamiksi, joka jäähdyttyään jauhetaan hienoksi, siiwilöidään ja sekoitetaan toisten aineiden kanssa. Seos kuumennetaan kolwissa hiekkakylwyssä, jolloin elohopea haihtuu pois ja seos käy.

Ei kommentteja :