27.11.14

Ruokatarpeiden väärennystä alettu ahdistamaan.

Työläisnainen 19, 20.5.1909

Jo pitemmän aikaa ovat useat jauhokauppiaat ja myllyt Amerikassa myyneet keinotekoisesti valkaistua jauhoa. Äskettäin on hallituksen maanviljelysosasto pohtinut tätä kysymystä käyttäen apunaan asiantuntijoina suuren joukon kemistejä, myllärejä, lääkärejä y. m. Vaikkakin kauppiaiden puolelta koetettiin todistaa, ettei värjätty jauho ole olenkaan vaarallista terveydelle, vaadittiin yleisön puolelta jyrkästi lainvoimaista kieltoa, koska kuluttajien on mahdotonta erottaa alkuperäistä jauhoa värjätystä. Viimeksi on hallituskin käsitellyt tätä kysymystä ja havaitessaan jauhon keinotekoisen värjäyksen olevan samalla kertaa sekä keinta väärennystä että törkeää kauppapetkutusta, julkaisi se kieltolain, joka astuu voimaan ensi heinäkuun kuluessa. Sen mukaan on ankarasti kielletty kaikenlaatuinen jouhon värjäys sekä kauppaaminen kotimaassa ja ulkomailla. Kauppiaat ja myllärit ovat peräti vimmoissaan tämän lain julkaisemisen johdosta, kuluttajat taasen tervehtivät sitä tärkeänä parannuksena.

Ei kommentteja :