30.6.14

Kaswiwärjäyksestä. Ruskea wäri warjowiwahduksissa willa- ja karwalanka-aineksille. Keltasenwihreä wäri willa- ja karwalankaan.

Pellervo 4. 1.12.1912

Ruskea wäri warjowiwahduksissa willa- ja karwalanka-aineksille.

1 kg walkoista lankaa.
500 gr kiwentiuraa eli kiwensammalta.
Wettä niin paljon, että langat hyvin peittywät.

Kiwensammal on harmaata wäriltään. Se kaswaa tawallisten harmaakiwien pinnalla, paraiten aurinkoisilla paikoilla. Sateen jälestä irtaantuu sammal kiwistä paraiten. Se on ennen säilöönpanoa kuiwattawa, sillä kosteana kasassa se homehtuu eikä kelpaa käytäntöön.

Kiwensammal asetetaan pataan ja pannaan tarpeellinen määrä kylmää wettä päälle sekä annetaan tämän puoli tuntia hywästi kiehua. Sen jälestä otetaan kiwensammal pois padasta. Langat, jotka ensin kostutetaan lämpimässä wedessä, pannaan pataan, jossa ne saaat kiehua 20-30 minuutin ajan. Kun langat nostetaan padasta pois, wirutetaan ne hywästi. Jos puhtaassa wedessä otetaan kiwensammalta 1 kg lankakiloa kohti, tulee wäri toisen werran tummemmaksi. Warsin tummanruskeata saadaan, kun otetaan 1½ kg kimensammalta lankakiloa kohti.

Kotikehruiseen lankaan tulee wäri kirkkaampi eli wahwempi, sillä tehtaan langoissa on usein öljyä, jota ei lähde tyystin.

Eri paikoilta kootut kiwensammaleet saattawat antaa lankoihin erilaisen ruskean wäriwiwahduksen, kuten: ruosteen-, kullan- ja wihreänruskean.

Tämä on pysywä ruskea wäri.


Keltasenwihreä wäri willa- ja karwalankaan.

1 kg walkoista lankaa.
500 gr tuoreita tai kuiwia koiwunlehtiä.
Wettä niin paljon, etta langat peittywät.

Tuoreista koiwunlehdistä walmistettawaa wäriä ei tarwitse keittää niinkauwan kuin käytettäessä kuiwia koiwunlehtiä. Tuoreita koiwunlehtiä ei saa asettaa tiiwiisiin wasuihin eikä säkkeihin, sillä ne lämpiäwät ja mustuwat. Koiwunlehdet asetetaan pataan, pannaan kylmää wettä päälle ja annetaan kiehua 3/4 tuntia. Lehdet otetaan pois padasta ja asetetaan sinne langat, jotka ensin kostutetaan lämpimässä wedessä, ja saawat ne kiehua 20-30 minuutin ajan. Langat wirutetaan hywästi puhtassa wedessä.

Wähän tummempi wäri saadaan, ottamalla lehtiä 1 kg ja näiden lehtien sekä weden mukana pannaan pataan tilkkaseen wettä sulatettu pieni walkosen alunan palanen.

Seuraama tumma wiwahdus saadaan, lisäämällä lehtiä toisen werran, siis 1 ½ kg, ja pari pientä maitoisen alunan palaa. Menettely muuten kuten edellisessä. Sama wäri tummanwihreänä saadaan menetellen kuin edellisessä main sillä erolla, etta walkoisen alunan sijasta täytetään palanen "wihreäalunaa" eli wihtrilliä.

- Wanha emäntä.

Ei kommentteja :