16.6.14

Indigo. (osa I)

Kauppalehti 15, 15.4.1903

Seuraavan kirjoituksen julkaisemme erään saksalaisen ammattilehden mukaan:

Sattumalta voi siellä täällä päivälehtiin eksyä tiedonantoja, jotka kertovat "ennenmuinoin kukoistaneen"  indigoviljelyksen lopusta. Toisinaan kerrotaan indialaisesta rajahista, toisinaan englantilaisesta tilanomistajasta, jonka on täytynyt lopettaa laajan indigoviljelyksensä siitä syystä, ettei voi enään kilpailla halvemman saksalaisen kemiallisen teollisuuden kanssa. - Koetamme tarkemmin selittää näitä asianhaaroja. Niinkuin tunnettua täytyy meidän ottaa huomioon, että kemian avulla vihdoinkin on onnistuttu valmistamaan puhdistetusta kivihiilitervasta muiden tärkeiden väriaineiden muassa myöskin sangen tärkeätä indigoväriä, joka on yhtä halpaa, kuin viljelyksestä saatu indigo. Missä määrin keinotekoinen indigo on syrjäyttänyt luonnollisen Saksassa, käy selville seuraavasta esityksestä.

Huomattavin vuosi saksalaiselle indigokaupalle on v. 1897. Sinä vuonna oli indigon vienti alhaisin se oli 2400 Dz. (=Doppelzentner) pienempi kuin v. 1889, mutta se oli myöskin  käännekohta  indigon kaupassa, sillä tämän vuoden jälkeen nousi vienti hämmästyttävässä määrässä; johonka suurimmaksi osaksi vaikutti "Badische Anilin und Sodawerken'in" toiminta.

Vuosi    | Tuonti  | Vienti
1897   | 14,080 Dz.  |  6,080 Dz,
1898   | 10,360 "   | 9,180 "
1899   | 11,080 "  | 13,640 "
1900  |  5,640 Dz.   | 18,730 Dz
1901  |  6,090 "   | 26,730 "

Niinmuodoin ei ole epäilemistäkään, ettei luonnollisen indigon saanti voisi äkkiä loppua Saksassa tekemättä vahinkoa saksalaisille värjäyslaitoksille. Keinotekoisen aineen etusijan saavuttaminen maailmankaupassa on vaan osittainen, sekä on pysyvä sellaisena vielä muutamia vuosia. Mutta keinotekoisen indigon vaikutuksen maailmanmarkkinoilla huomaa jo etenkin hintojen alhaisina pysymisessä. On pelättävä että luonnollisen indigon valmistamisen täytyy menehtyä, koska se ei voi kilpailla tehtaissa tapahtuvan keinotekoisen valmistamisen kanssa. Jos badenilaiset tehtaat, joille yksinoikeus silloin joutui, eivät voisi tyydyttää markkinoiden kysyntää, joutuisivat värjäyslaitokset ikävään välikäteen. Mutta vaara on kuitenkin torjuttavissa. - Ensimmäiset vaikutukset alhaisista hinnoista tuntuvat jo siinä, että alkuperäisellä kannalla olevat alku-asukkaat alkavat jättää sikseen raaka-aineskasviksen viljelemisen. Heille ei ole tästä mitään vahinkoa, he kun voivat käyttää aikansa toisten tuotteiden kasvattamiseen, ryhtyäkseen jälleen suotuisampain olosuhteiden vallitessa indigon valmistamiseen.

Alueet, missä alkuasukkaat ovat tällä kehittymättömällä kannalla, ovat Benares, Doab ja Madras. Toisin on laita Beharissa ja Alabengalissa, jossa sivistys ja kauppa on englantilaisten käsissä ja jossa on sijoitettuna yksin englantilaista pääomaa yli 60 miljoonaa markkaa.

(Jatk.)

Ei kommentteja :