23.5.14

Värikuuloa.

Uusi Kuvalehti 13, 15.7.1898

On tunnettu tosiasia, että moni ihminen määrättyjen sävelten yhteydessä kokee värihavaintoa, ja että sen ohessa väri jäämuuttumattomasti samaksi samalle äänelle. Englantilaisessa lääketieteellisessä aikakauskirjassa Lancet'issa kuvaa tri V. S. Colman joukon sellaisia seikkoja "värikuulosta", jotka hän jakaa kahteen ryhmään. Ensiksi löytyy eräänlainen karkeampi havainto, usein hyvin kaunis, joka seuraa määrättyjä säveliä, niinkuin esim. määrättyjä ääntiöitä, musikaalista nuottia eli erityisen soittokoneen sointia. Ilmiö näkyy tavallisesti läpinäkyvänä värillisenä kalvona tarkkaajan silmäin edessä ja on sadekaaren näköinen. Toiseen ryhmään kuuluvat ne värihavainnot, jotka syntyvät kirjaimia tahi kirjoitettuja sanoja lausuttaessa tai jo ajateltaessa, niin että kysymyksessä oleva henkilö kun jo sanan lausuu, kuvailee mielessään joka kirjaimen selvästi erivärisenä.

Ne huomiot, jotka tri Colman on tehnyt väriä kuulevissa henkilöissä, ovat saattaneet hänet arvelemaan, että ilmiön voinee lukea yhdistyshavaintoihin ja se lienee yhdenlainen kuin tunne, joka useissa ihmisissä, onnettomuustapausta nähdessä tai kerrottaessa sellaisesta, saa aikaan iholle n. k. "kanannahkan". Värisäveleet ovat hyvin määrättyjä ja laadun mukaisia samalle äänelle, eivätkä ne muutu havainnon kestäessä. Ne ovat kuitenkin tuskin kahdella ihmisellä samanlaiset. Kaksi väritettyä diagrammaa, jotka myötäseuraavat kirjoitusta, osottavat hyvin selvästi tämän suhteen. Ensimäinen diagramma näyttää ne erilaiset värivivahdukset, jotka lausutut vokaalit ovat synnyttäneet 21 henkilössä, kun taas toinen osottaa niitä värivivahduksia, joita aakkoskirjaimet ovat vaikuttaneet 7 henkilössä. Tri Colman ei ilmoita mitään, joka koskisi värihavaintoja numerojen yhteydessä.

Lienee sentähden hauskaa tietää, ottä toinen englantilainen tutkija on toimittanut tähän suuntaan kokeita eräässä pojassa, mitkä ovat jatkuneet neljän vuoden aikana. Hän voi silloin havaita, että jokaista numeroa vastasi havainto määrätystä väristä, niin että 1 oli musta, 2 valkonen, 3 keltanen, 4 punanen, 5 vihreä, 6 harmaa, 7 malvan eli katinnauriin värinen, 8 vaalean harmaa, 9 ruskea, 0 musta. Nämä väriyhdistykset olivat koko koe-ajan aivan samat.

Ei kommentteja :