15.3.10

Käyttäkää kotitekoista kirjoitusmustetta.

Aamulehti 195, 2.9.1903

Talollisen poika I. Kananen Wiitasaarelta on kokeillut kotitekoisen kirjoitusmusteen walmistamisessa ja on löytänyt tawan, joten parista maamme mustikkalajista woidaan walmistaa erinomaisen hywää kirjoitusmustetta. Tapa on yksinkertainen, jotta se taloudessakin tulisi ottaa yleisesti käytäntöön warsinkin kun ulkolaisen kirjoitusmusteen tuonti maahan näyttä wielä olewan jokseenkin suuri.

Sian mustikkaa, jota niin tawattoman runsaat warastot kesäisin löytyy metsissämme woidaan hywällä menestyksellä käyttää kirjoitusmusteen walmistamiseen.

Mainitusta marjalajista mustetta walmistettaissa ei ensinkään tarwitse käyttää wettä, syystä, että se sisältää melkoisen määrän nestettä, joka on sopiwampaa tähän tarkoitukseen kuin wesi.

Erittäin mielyttäwän näköistä kirjoitusmustetta saadaan sianmustikoista, kun särjetään ne padassa ja pannaan sekaan kohtuullinen määrä keittosuolaa, sekä annetaan wähän kiehahtaa. Kiehahtaessa surwotaan kuoria, että wäri niissä paremmin liukeneisi. Neste siivilöidään märän palttinawaatteen läpi. Tällä lailla tehdyllä musteella on se hywä ominaisuus, että se ei syö kynää, eikä liukene paperin kastuessakaan.

Erinomainen juoksewa punainen kirjoituswäri, joka kohta kirjoitettua muuttuu mustaksi, saadaan, kun ennen mainittuun musteeseen, jokaista tavallista mustelasia kohden pannaan noin kolme tippaa suolahappoa. Jos mainittua ainetta jokaista tawallista mustelasia kohden keitettyyn sin. mustikkamehuun pannaan 30-40 tippaa, niin saadaan woimakas punainen wäri, joka wasta kolmen wuorokauden kuluttua kirjoittamisen jälkeen muuttuu mustaksi.

Tawallisista mustikoista woidaan myöskin walmistaa kaunista heleän punaista kirjoituswäriä, (jonkun aikaa paperilla oltuaan saapi sinertäwän wärin), kun pannaan kaksi osaa mustikoita, sekä tiputetaan sekaan jokaista tawallista mustelasia kohden 10-15 tippaa suolahappoa. Tämän jälkeen särjetään mustikat hywin ja pannaan sekaan yksi osa kiehuwaa wettä. Teos siiwilöidään märän palttinawaatteen läpi.

Mustetta tulee aina, kuten tawallista, säilyttää puteleissa.

Wiime mainittua mustelajia sopii hywin suosittaa käytettäwäksi koti- ja kansakouluissa, koska sen wäri pysyy waihtelewana ja näin muodoin waikuttaa aina uutena silmälle. Tällä keinolla tulisi kirjoitustaidon oppiminen ihmisen näköaistia huwittawammaksi.

Ei kommentteja :