8.3.10

Katsaus maailman menoon. Joensuun wapaaehtoisen palosammutuskunnan juhla.

Karjalatar 103, 9.9.1899

[---]

Kuopiossa ilmestymän Uuden-Sawon tänne saapunut wiime numero sisältää seuraawan makupalan: "Wirallisesti wahwistetut liput" tuntee ainakin Joensuun wapaaehtoinen palokunta. Wiime sunnuntaina wiettäessään wuosijuhlaansa oli se warsin runsaasti ja oikein "wirallisesti wahwistetuilla lipuilla" koristanut juhlailupaikkansa. Poltettiinpa illantullen melkoinen ilotulituskin ja siinäkin näkyiwät yksinomaan "wiralliset wärit", useimmiten semmoiset, joita joskus täälläkin kuljeksiwilla paidoissa näkee.

Pois murehet ja huolet näkyiwät haihtuneen tuossa lippuliuhkeessa. Ja jos tätä annettua esimerkkiä waan ruwettanee muuallakin seuraamaan, niin kohtapa wärimuutos
aiwan ihoa myöten tulee tapahtumaan. Ken elää, se näkee; lausuu kirjeenwaihtajamme."

Tuli ja leimaus, ajattelin tätä lukiessani, Uudella Sawollahan näkyy olewan kaupungissamme warsinainen kirjeenwaihtaja ja wieläpä semmoinen, joka tarkoin tuntee ja tietää minkälaiset liput tulee olla. Minä taas en tunne lippuja juuri ollenkaan, sen kumminkin tiedän, että Kiinan lipussa on sen suuren lohikäärmeen kuwa ja Amerikan lipussa on paljon tähtiä. Muut liput ne owat aiwan sekasin minun muistissani, eriwärisiä ne näkywät useammat olewan ja puansta näkyy olewan useammissa. Norjassa kuuluu olewan niin kutsuttuja puhtaita lippuja, en ole niitä nähnyt, mutta luulen että ne owat aiwan walkeita. Sehän on puhtauden wäri.

Eilisen päiwää juoksin ympäri kaupunkia tawatakseni Uuden Sawon kirjeenwaihtajaa kysyäkseni häneltä, mitä hän oikein tuolla lippu-uutisellaan tarkoittaa, waan ei kukaan tietänyt, missä hän asuu. Pyydän häntä ystäwällisesti tulemaan minun luokseni asiatansa tarkemmin selwittääksensä.

Muuten luulen että hänen uutisensa ei ole lähtenyt hywästä sydämmestä. Luulen että sillä tahdotaan jollakin tawoin alentaa Joensuun wapaaehtoista palosammutuskuntaa ja siis minuakin, sillä minäkin olen palokunnan jäsen.

Olin minäkin siellä juhlassa, en kuitenkaan huomannut mitään erityistä, ne liput, jotka puistoa ja soittolawaa koristiwat, owat jo monta wuotta olleet kaupungissamme ja oliwat ne käytännössä silloinkin kun täällä wietettiin Suomen yleinen raittius-kokous eikä ne silloin mitään pahennusta herättäneet.

Ei ilotulituskaan näy kirjeenwaihtajaa miellyttäneen. "Siinäkin näkyiwät wiralliset wärit useimmiten semmoiset, joita täälläkin kuljeksiwilla paidoissa näkee".

Ensiksi tahdon ilmoittaa että puistossa paloi eriwärisiä paperilyhtyjä, joita tawallisesti kaikkialla maailmassa käytetään, kun ei ole waraa hankkia lasisia palloja. Oli niitä lyhtyjä keltaisia, walkoisia, punaisia ja monen wärisiä.

Mitkähän ne wärit owat joita kirjeenwaihtaja ei suwaitse? Onko keltainen wäri hänelle wastoin mielinen? Kenties. Wai pelkääkö hän punasta kuten äkäiset härät? Hywin mahdollista. Näyttää siltä niinkuin hän kaikkein enimmin kammoisi niitä wärejä, "joita tawataan täällä kuljeksiwien paidoissa".

Rakas lukija! Kutka owat nuo täällä kuljeksiwat? Kyselin eilen monelta wanhalta kaupunkilaiselta, mutta ei kukaan woinut mulle sanoa keitä ne owat nuo "täällä kuljeksiwat". Tarkoittaako kirjeenwaihtaja mustalaisia, kenties noita Serbian mustalaisia, jotka täällä heinäkuussa majailiwat? Sitä en tiedä. Wai tarkoittaako hän sitä että me olemme kaikki täällä waeltajia ja matkamiehiä.

Toiseksi on omiansa herättämään huomiota se seikka, että kirjeenwaihtaja tuntee ja tietää minkälaiset paidat ihmisillä on. Mikäli minä tunnen asiaa näkee täällä ihmisiä tawallisissa waatteissa ja pukimissa eikä minulla ole wähintäkään aawistusta minkälaiset paidat niillä on. Walkeata näkyy wain kaulassa ja rinnalta pilkoittaawan ja kesällä oli muutamilla pehmeät kirjawat rinnukset ja kaulukset. Kuitenkin kesällä kulki kerran kaupungin läpi muutamia polkupyöräurheilijoita ja niillä oli päällä walkean ja sinisen juowikkaat urheilupaidat ja niitä se kirjeenwaihtaja luultawasti tarkoittaa. Nehän oliwat kuljeksiwia ja niillähän oli wärilliset paidat. Mutta miksi wihaa kirjeenwaihtaja näitä wiattomia wärejä? Jollei tätä selitystä hywäksytä, jää yhä edelleen arwoitukseksi miten Uuden Sawon kirjeenwaihtaja on tilaisuudessa tekemään niin tarkkoja hawaintoja paitojen suhteen, että hän tietää mitkä wäritkin niissä tawallisesti tawataan.

Wielä olisi tarkastettawa mitä tarkoittaa kirjeenwaihtaja "wärin muutoksella ihoa myöten", jonka hän arwelee kohta tapahtuwan. Se kuuluu hywin pöyristyttäwältä, mutta en jouda nyt tällä kertaa sitä tarkemmin selwittelemään.


[---]

- Wipusen poika -

Ei kommentteja :