7.2.10

Keskiajan kalkkimaalaukset.

Aamulehti 129, 8.6.1909

Pyhän Maarian kirkon korjauksessa on tehty mieltäkiinnittäwiä löytäjä, joista erikseen täytyy mainita alkuperäiset kalkkimaalaukset, joita on löydetty kahdesta eri kohdasta, edellinen 1,600 luwulta, toinen keskiajan alkupuolelta. Omituiset keskiaikaiset maalaukset, jotka muistuttawat niitä, joita on tawattu Nousiaisten kirkossa, owat maalattu tiilipunaisella wärillä. Maalaukset owat todennäköisesti 14-wuosisadalta.

Ei kommentteja :