19.11.09

Werta wuotawa kuwa.

Wuoksi 85, 29.7.1899

Eräälle saksalaiselle lehdelle on Nowosiolskista Galiziassa kerrottu seuraawa omituinen juttu:

Eräällä talonpojalla oli monta wuotta ollut tuwan seinällään onnettoman keisarinna Elisabetin kuwa puitteissa ja lasin alla. Eräänä päiwänä talonpoika hämmästyksekseen huomasi että puitteista wuosi werta. Ilmiö herätti suurta hämmästystä koko kylässä ja siitä wietiin tieto papille. Tämä läksi talonpojan luo, kuwa otettiin seinältä ja huomattiin että se todellakin oli aiwan werinen. Se puhdisteltiin ja pantiin takaisin puitteisiin, waan kun pappi jonkin ajan jälkeen taasen tarkasti kuwaa, huomasi hän uudestaan werta tihkuwan puitteista, Nyt oli kaikki wakuutettuja siitä että ihme oli tapahtunut. Pappi pyysi ja sai kuwan ja ripusti sen kirkkoon. Seudun rahwas oli wakuutettu että tämä ihme oli yhteydessä keisarinnan kuoleman kanssa.

Ihme on kuitenkin myöhemmin saanut hywin luonnollisen selityksen. Muuan tiedemies, joka luki jutun sanomalehdessä, on kirjoittanut toimittajalle kirjeen selittäen että punanen wäri arwatenkin on erään basilin, basillis propigiosusin, synnyttämä. Lämpimässä tuwassa pienoiseläimet sitäpaitsi synnyttiwät limaista ainetta, joka punaisen wäriaineen yhteydessä luultiin wereksi.

Ei kommentteja :