1.11.09

Kirkon maalaus.

Uusi Suometar 86, 19.7.1878

Sattuneista syistä julkisella huutokaupalla, joka toimitetaan lauantaina 3 p. ensi elokuuta k:lo 3 j. pp. Akaan pitäjän kirkolla, lähellä Toijalan asemaa toistamiseen ulostarjotaan wähimmän waatiwalle mainitun kirkon maalaus sisältä osittain wesi- ja öljywärillä, käyttäin myös tammenwäriä ja kultauksia. Urakkamies, jolta waaditaan täysin tyydyttäwä takaus työn täyttämisestä ja mahdollisesti myönnettäwistä ennakkowaroista, toimittaa itse paitsi maali-aineita, kaikki telineet; likemmät määräykset eritellään tilaisuudessa, jossa toimikunta myös pidättää puolen tuntia aikaa tutkia ja hywäksyä tehtyjä tarjouksia.
Toimikunnan puolesta
Daw. Lehtonen.

Ei kommentteja :