22.3.09

Wärisokeita luotseissa.

Kotkan Sanomat 46, 14.11.1883

Keis. senatille on, kuten M. Pr. kertoo, luotsihallituksen w. t. tihertöri ehdottanut, että ryhdyttäisiin toimenpiteisin kaikkien luotsipalwelijain saattamiseksi lääkärien tai muiden siihen kykenewien henkilöjen tarkastettawaksi, jotta saataisiin selwille, kutka heistä owat wärisokeita ja kuinka suuressa määrässä. Tähän esitykseen lienewät antaneet aihetta ne hawainnot, joita luotsipäällikkö kesäisellä tarkastusmatkallaan on tehnyt.

Ei kommentteja :