3.3.09

Kirjoitus-lekkeistä tahi koneista

Tekstin Coloriastolle lähettänyt Martti Kujansuu.

[Kirjasta: Akiander, M. 1851. Kirjoittamisen alku-oppi. J. C. Frenckell, Helsinki.]

[...]

§ 7. Kirjoitus-läkkiä saat walmiina apoteekista. Mutta kirjoittajalla pitää aina oleman läkkiä kotiwarana. Sentähden woit itsekin walmistaa kirjoitus-läkkiä, jos apoteekista ostat kuiwia läkki-aineita (blädsubstans) kotiwaraksi. Näitä siitte panet kiehuwaan weteen sen werran, että 1 luoti läkki-aineita saapi jumprun mitan wettä, tahi että 1 naula läkki-aineita saapi kokonaisen kannun kiehuwaa wettä. Anna siitte läkki-aineiden pari kolme wuorokautta hautua lämpimässä paikassa, mutta pudistele ja hämmennä tikulla aineita wedessä pari kertaa wuorokaudessa, että ne paremmin sulaisiwat ja tarkemmin wetäisivät weden mustaksi.

§ 8. Kirjoitus-läkkiä ei saa kauempaa aikaa pitää awonaisessa asteassa; sillä läkki wäljähtyy, kuiwettuu ja wetää sisähänsä ruupuja, ruittaa ja tomua. Sentähden pitäisi joka kerran, kuin kirjoittaminen päättyy, painettaman tulppa läkki-astean reikään tarkasti kiinni. Läkkiä pitää myös warjeltaman ja akkiloitaman kylmettymästä.

[...]

Ei kommentteja :