4.3.09

Cajsa Warg: Hielpreda I Hushållningen För unga Fruentimmer; Färgbok. Väriaineet.

[63]


Hielpreda I Hushållningen
För unga Fruentimmer;
Författad af C. Warg,

Samt

Tilökt med en Färgbok och et Bihang.

Nionde Uplagan;
Å nyo öfwersedd, förbättrad och tillökt.

Med Kongl. Maj:ts Allernådigste Privilegio.

Stockholm,
Trykt i Kongl. Tryckeriet, 1790.

Tukholma, 1790.


Afsats på Färge-Stofterne, som i denna Färge-Bok nämnas.

Cochenille.
Romersk Alun.
Winsten, Hwit och Röd.
Tempererade Skedwatn.
Saflor eller Swenskt Safran.
Pottaska, Hwit och grå.
Win- och Öl-ättika.
Citron-Saft.
Hwit Stärkelse.
Tre slags Fernbock, Äkta, Medel- och gemen Fernbock.
Gurkmeja.
Oljana.
Krapp.
Galläple.
Victriol.
Röd Arsenicum.
Sapr.
Wau.
Inge-Blått eller Indigo.
Rensk Alun.
Engskär.
Bresilja, brun, röd och gul.
Boi, et slags Franskt Gräs.
Saftgröna.
Spanskgröna.
Hwetekli.
Carduans-Swärta.
Urin.

Tilläggningen.
Orseille.
Sandel.
Pottaska.
Alun, Swensk.
Samoniac Spiritus.
Cremor Tartari.

[Lisäksi kirjassa on ohjeiden sisällysluettelo.]

Ei kommentteja :