23.2.09

Kaikenlaista. Naisten wäri.

Mikkelin Sanomat 5, 4.2.1886

Naisilla, sanoo hra Octawe Sully, on useammin kuin miehillä ruskeat silmät, waikka heidän ihonsa muutoin on waaleampi. Sadan naisen joukossa on 80:llä samanlaiset silmät kuin isällä taikka äidillä, taikka iso-isällä ja isoäidillä. Kun wanhempain silmät owat eriwäriset, on tyttärillä useammin mustat kuin siniset silmät; siitä seuraa, että mustasilmäisten luku joka sukupolwessa lisääntyy. Samaa on sanottawa hiuksista. Ruskea-ihoiset lisääntyivät samassa määrässä kuin Waaleaihoiset wähentywät.

Ei kommentteja :