18.6.21

Sotalipun erikoismerkit.

Uudenkaupungin Sanomat 78, 17.7.1920

Äskettäin owat määräykset sotalipun erityisistä merkeistä päällikkyyden ilmaisemiseksi saaneet wahwistuksensa. Mainitsemme niistä muutamia.

Tasawallan Presidentin lippumerkkinä on sotalipun tangonpuoleiseen ylempään suorakaiteen muotoiseen walkoiseen alaan pystysuoraansowitet[t]u meren =(ultramariini-) sininen wapaudenristi.

Tasawallan Presidentin lippua käytetään juhlallisissa ja wirallisissa tilaisuuksissa osoittamaan hänen läsnäoloaan laiwalla, purressa tai linnoituksessa, johon lippu on wedetty.

Ylipäällikön lippumerkkinä taikka, milloin erityistä ylipäällikköä ei ole, sotawäen päällikön lippumerkkinä on sotalipun mainitussa kohdassa olewa, ristiin sinisen miekan kanssa sowitettu ruskea waltikka keltaista tykkinpiippua wasten.

Sotaministerin lippumerkkinä on kaksi ruskeata ristiin sowitettua kiwääriä kahta niinikään ristiin sowitettua keltaista tykinpiippua wasten.

Ylipäällikön ja sotaministerin lippua käytetään sotalaiwoilla ainoastaan sinä aikana, jolloin he owat laiwalla, ja nostetaan aina suurmastoon.

Rannikkopuolustuksen päällikön lippumerkkinä on sotalipun ylemmässä tangonpuoleisessa awalkoisessa alassa kaksi ristiin sowitettua keltaista tykinpiippua ja alemmassa tangonpuoleisessa [o]sassa olewa pystysuoraan sowitettu sininen ankkuri.

Rannikkopuolustuksen päällikön lippua käytetään sotalaiwalla wain sinä aikana, jolloin rannikkopuolustuksen päällikkö on laiwalla.

Tasawallan Presidentin lippua terwehditään 21 laukauksella, ylipäällikön 17, sotaministerin 17, ja rannikkopuolustuksen päällikön 15 laukauksella.

Ei kommentteja :