5.4.17

Sinipunaset postikorttimme.

Suomen postimerkkilehti 3-4, 31.10.1924

Kirj. Einar Ficandt.

Korttimme n:ot 8—ll ja n:o 15 vuosilta 1875, 1875—1878 ja 1882-1884 sekä, uusintapainamat vuodelta 1893 ovat sinipunasia (gredelin). Tämän värisiä kortteja on siis varsin vähän, vain 5 päälajia alalajeineen, ja luulisi siis että niiden jaottelu värilaatuihin kävisi helposti, näin ei kumminkaan ole asian laita. Jos vaikka koottuaan runsaankin määrän edustajia kustakin ryhmästä koettaa järjestellä ne Granbergin ynnäkeluettelon mukaan vuodelta 1923, käypi asia, mahdottomaksi riippuen siitä että värivivahduksia kussakin ryhmässä erikseen on nimitetty eri väriskaalan mukaan toisin sanoin identinen värinimitys toisessa, ryhmässä ei vastaa nimitystä toisessa. Jotta kuitenkin saisimme jonkummöisen selvyyden asiassa koetan seuraavassa tehdä ehdotuksen nimitystävälle, joka sopii kaikille ryhmille ja joka samoin jossain määrin vastaa todellisuutta.

Ensinnäkin olisi nimitystä sinipuiianen käytettävä yleensä väristä, jossa sininen ja punanen aines jotakuinkin tasaisesti on edustettuna. Rajavärinä sinisellä puolella olisi merensininen ja punasella taas karmini. Sinipunasen värin ruotsalainen vastine olisi gredelin ja jaettaisiin kahteen pääryhmään:

I punasinervä, sireenin värinen, lila — sininen väri seoksessa voitolla.
II punasinervä, orvokin värinen, violet - punanen väri " "

Näistä johdettaisiin kaikki eri värilaadut etuliitteellä esim. seuraavasti:
1) meren sininen, ultramarin
2) sinipunasen meren sininen, gredelin, ultramarin
3) sinervän sinipunerva, blåäktigt lila, bläulich lila
4) sinipunerva, lila
5) punervan sinipunerva, rödaktigt lila, rötlich lila
6) punasinervä, violet
7) punervan punasinervä, rödaktigt violet, rötlich lila
8) punasen punasinervä, rödviolet, rotviolet
9) punasinervän karmini, violet karmin
10) karmini, karmin.

3-8 } sinipunanen, gredelin, blaurot

Paitsi näitä vivahduksia on harmahtavia ja ruskeahkoja värilaatuja sinipunasista muunnoksista. On kumminkin tarkoin varottava ottamasta tutkittavaksi auringon kauhduttamia kortteja, joissa erikoisesti kehysväri aina esiintyy suuresti muuttuneena ruskeaan väriasteikkoon päin. Merkkikuvan väri näyttää auringossa vähemmän muuttuvan.

Yllä esitetyn mukaisesti koetan seuraavassa, järjestää omassa kokoelmassani olevat kortit liittämällä viereen Granbergin erottamat laadut. Selitykseksi mainittakoon sentään, että koska kortteja, valmistettaessa ensin valmistettiin korttipohja kehyksiueen n.s. korttikaava ja sitten näille painettiin merkkikuvat, tulen seuraavassa käsittelemään kortteja kaksivärisinä ensinnä, mainiten korttikaavan ja sitten merkkikuvan värin.

1 ryhmä. Merkkikuva isohampaisten merkkien mallinen
N:o 8. 10 penniä, Sinipunerva/Sinipunerva. Väri haalea, kauhtuneena Harmaan sinipunerva.
N:o 8. I " " Uusintapainos. Sinervän sinipunerva/punervan sinipunerva.
N:o 9. 10+10 " Kaksoiskortti. Kuten n:o 8.
N:o 1.1 " " " " n:o. 8. 1

2 ryhmä. Merkkikuvan arvonumerot 10 kussakin neljässä nurkassa.

I tyyppi. Selityksessä: "Tällä puolella .... ainoastansa----"
N:o 10. I. a) 10 penniä. Sinipunerva/Sinipunerva. Väri vaaleahko.
N:o 10. I. b) " " Sinipunerva/Harmahtavan sinipunerva, joskus punervampi
N:o 10. I. c) " " Punervan sinipunerva/Punervan sinipunerva.
N:o 10. I. d) Punervan sinipunerva/Harmaan sinipunerva.

II tyyppi. Selityksessä: "Tälle puolelle .... ainoastansa ...... "
N:o 10. II. b) | N:o 10. 11. a) } En ole tavannut korttieni joukosta.
N:o 10. II. c) 10 penniä. Punervan sinipunerva/Punervan sinipunerva. Väri täytel.
N:o 10. II. d) Punervan sinipunerva/ruskahtavan punasinervä.
N:o 10. II. e) En ole tavannut korttieni joukosta.
N:o 10. II. f) 10 penniä. Punervan sinipunerva/Meren sininen värivivahduksin.

III tyyppi. Selityksessä: Tälle puolelle .... ainoastaan " Sana "Kirjekortti" varjoviivoineen 34 mm., koristamaton Φ-kirjain.
N:o 10. III. a) | N:o 10. III. b) En ole tavannut korttieni joukosta.
N:o 10. III. c) 10 penniä. Punervan sinipunerva/Punervan sinipunewa varivivahd.
N:o 10. III. d) " " Punervan sinipunerva/harmaan tai ruskean sinipunanen
N:o 10. III. e) " " En ole tavannut korttieni joukossa.
N:o 10. III. f) " " Punervan sinipunerva/Meren sininen värivivahduksin.
N:o 10. III. g) " " Meren sininen/Merensininen. Molemmat värivivahduksin
N:o 10. III. h) " " Taivaan sininen/Meren sininen, Harmaan pnnasinervä

IV tyyppi- Samoin kuin edellä, mutta muta "Kirjekortti varjoviivoineen 36,5 mm. koristeellinen Φ-kirjain.
N:o 10. IV. a) En ole tavannut korteissani.
N:o 10. IV. b) 10 penniä. Sinipunerva/Harmahtavan sinipunerva.
N:o 10. IV. c) " Punervan sinipunerva/Punervan sinipunerva. Väri heleä
N:o 10. IV. d) " " Punervan sinipun./Harmahtavan sinipun. tai sinipunerva
N:o 10. IV. e) " Punervan sinipunerva/Punasinervä värivivahduksin.
N:o 10. IV. f) | N:o 10. IV. g) | N:o 10. IV. h) En ole tavannut korteissani.
N:o 10. IV. i) 10 penniä. Punasinervä/Punasinerva.
N:o 10. IV. j) " Punasinervä/Sinipunerva.

Kaksoiskortit I tyyppiä. Selityksissä: "Tällä puolella .... ainoastansa...."
N:o 11. I. a) 10+10 penniä. Sinipunerva/Sinipunerva.
N:o 11. I. k) " " " Sinipunerva/Punasinervä.

Kaksoiskortti III tyyppiä. Selityksissä: "Tälle puolelle .... ainoastaan..."
N:o 11. II. d) 10+10 penniä. Punervan sinipunerva/Harmahtavan sinipunerva
N:o 11. II. f) " " " Punervan sinipunerva/Meren sininen

Kaksoiskortti uutta tyyppiä, jossa otsikossa on "Postikortti" Kirjekortti-sanan sijaan
N:o 15. 10+10 penniä. Heleän punervan sinipunerva/Heleän punervan sinipunerva.

Ei kommentteja :