8.4.17

Gult och rött. Östtventka färger.

Svenska Tidningen 136M, 18.6.1919

Sedan blått och vitt antagits till huvudfärger i det nya finländska rikets flagga, ha dessa kommit allmänt till synes vid våra fester och offentliga tillställningar. Att deasa dock icke slagit an bland östsveaskarna, har emellertid redan kunnat iakttagas, kalla och matta som de i själva verket äro. Så ha vid flere östsvenska tillfällen — t. ex. vid östsvensk samlings lyckade fett uti Svenska fruntimmersskolan för svenska folktingets medlemmar de röda och gula färgerna kommit väl till heders. Och detta med  all rätt.

Gult och rött ingå ju som hjärtfärger i Finlands vapen, och även i vår blå vita riksflagga iro de med vapnet företrädda i själva hjärtpunkten. De äro våra historiskt givna färger, som burits av bl. a. finländska krigare vid många tillfallen, då Finland bringats heder och ära. Och då dessa färger varit och äro omhuldade i Finlands avenskbygder, må de gärna fortfaranda komma till heders vid alla östsveaska samlingar och även hos enskilda östsvenskar, som önska äro det framfarna och hålla fådrens misnen och den västerländska, fosterländska kulturen i hälgd!
Svenska finländare.

Ei kommentteja :