24.10.16

Punainen, kesän terveysväri.

Kodin Lehti 27, 11.7.1925
Työläinen 86, 6.8.1915

Erääseen lääketieteelliseen aikakauslehteen on tri Paul Wener kirjoittanut sangen mielenkiintoisen kirjoituksen punaisesta wäristä suojeluswälineenä auringon kemiallisia säteitä wastaan, jotka moniaille ihmisille aiheuttawat erilaisia saisaloisuuksia kuten esim. ihokuumetta. Henkilöt, niin pian kuin he huomaawat auringonsäteiden epämieluisan waikutuksen, sulkeutuwat watallisesti kokonaan auringolta. Se ei kuitenkaan ole tarpeen eikä hyödyllistä; on ainoastaan suojeltawa itseään auringon kemiallisilta säteiltä ja se käy päinsä punaisen wärin awulla.

Naisten, joita auringonwalo kiusaa, aiheutukoon tämä wähemmän waarallisesta kuumuudesta tai epämieluisasta waloheijasteesta, on siis käytettävä punaista päiwänwarjoa ja saman wäristä harsoa, samoin punaisia pukuja. Pian tulewat he huomaamaan, että waikka aurinko löisikin leimansa ihoon, niin ei siitä ennen johtuneita ikäwiä seurauksia ollenkaan aiheudu.

Samoin on kesäasuntoihin etukädessä hankittawa punaisia huonekaluja, ja jos sellaisia ei löydy on huolehdittawa, että kautta wuoden ajsuttawiinkin koteihin saadaan mahdollisimman paljon punaista, kuten huonekaluihin, niitten päällisiin, seinäwerhoihin, tyynyihin y. m.  Käytettäwien wärien ei tarwitse olla huutawan räikeitä, sillä onhan olemassa sangen kauniita hillityitäkin punaisia wäriwiwahteita. Niillä on sama hywä waikutuksensa.

Auringonkylpyjä otettaessa on niitten, joilla on arka iho lewitettäwä ylleen ohut punainen waate.

Auringonsäteet tunkeutuwat kyllä se[n] läpi, mutta ristää kangas niistä heille wahingolliset kemialliset ja sinipunerwat säteet.

Ei kommentteja :