4.10.16

Muuan willanwärjäämistapa.

Maanvuokraaja 18-19, 15.9.1916

Eräs maatalouslehti suositteli allaesitettyä tapaa willojen harmaaksi wärjäämiseksi. Tänä wärinpuutteen aikana sopisi sitä koetella:

Haaleaan weteen kaadetaan tawallista kirjoitusmustetta. Siihen pannaan wärjättäwät langat, joita sitä ennen on hieman kostutettu ja saawat ne olla tässä liuwoksessa hetkisen, jonka jälestä ne nostetaan ylös, kierretään kuiwiksi ja pannaan oikein tosissa kuiwumaan.

Musteen määrä (paljous) riippuu siitä, miten tummaksi wäri tahdotaan. Tällä tawoin woi walkean nahankin wärjätä harmaaksi.

Ei kommentteja :